Кафедри

Кафедра фізичної географії та геоекології

Оприлюднено

В тридцяті роки 19-го сторіччя у новоствореному університеті Святого Володимира в м. Києві на філософському факультеті в складі фізико-математичного відділу було засновано кафедру фізики та фізичної географії. Тут, зокрема, працював відомий природознавець проф. М.П.Авенаріус (1835-1895), який читав курс метеорології та очолював засновану при кафедрі метеорологічну обсерваторію. Як самостійна кафедра фізичної географії була організована 1891 року […]

Кафедри

Кафедра метеорології та кліматології

Оприлюднено

Формування наукового і освітнього напрямку з метеорології та кліматології у Київському університеті має надзвичайно глибокі історичні корені. Викладання метеорології розпочалося практично з часу його заснування (1834 р.) і має давні традиції і славні імена, які увійшли не тільки в історію університету, а й у історію української і російської науки. Спочатку метеорологія викладалась в рамках курсу […]

Кафедри

Кафедра країнознавства та туризму

Оприлюднено

Кафедра країнознавства і туризму, може, одна з наймолодших “діточок” в університетській географічній “сім”ї”, але, незважаючи на “шкільний” вік, має досить “дорослий” доробок. Кафедра країнознавства і туризму була створена в 1990р. Це були переломні часи в історії нашої держави, які створили об”єктивні передумови для утворення кафедри в університеті, для підготовки спеціалістів, необхідних саме на цьому етапі […]

Кафедри

Кафедра землезнавства та геоморфології

Оприлюднено

Кафедрі землезнавства та геоморфології (з 1988 року – геоморфології та палеогеографії, з 2004 – землезнавства та геоморфології) географічного факультету Київського національного університету Т. Шевченка невдовзі 60! Але, хоча лише 60 років, наставників вихованців знають по усіх усюдах велетенських обширів колишнього СРСР, на різних материках планети, в усіх океанських, антарктичних арктичних просторах. Система навчальної та наукової підготовки […]

Кафедри

Кафедра економічної та соціальної географії

Оприлюднено

Економіко-географічна підготовка студентів та розвиток відповідних досліджень у Київському університеті є традиційними і мають давню історію. У дореволюційному університеті економічна географія викладалась як загальноосвітня дисципліна для студентів гуманітарних факультетів. Першим викладачем географії (в тому числі і економічної) був відомий історик В.Антонович, який у 1917 р. почав викладати цю дисципліну українською мовою. На 20-ті роки припадає вихід у світ […]

Кафедри

Кафедра геодезії та картографії

Оприлюднено

У Київ. ун-ті з перших років існування було введено викладання окремих розділів курсу геодезії (теорія фігури Землі) на базі каб. геодез. приладів, переданого з Віленського ун-ту, що мав у своєму розпорядженні біля сотні приладів. 1838 заснована при фіз.-мат. відділенні філософського ф-ту Київ. ун-ту, як каф. астрономії, що невдовзі дістала назву “астрономії та геодезії”. Першими викладачами […]

Кафедри

Кафедра географії України

Оприлюднено

Створена 1.06.1995 на географічному факультеті Київ. ун-ту. Засновник і перший зав. каф. – д-р геогр. наук, проф., чл.-кор. Академії пед. наук П.Г. Шищенко. З трав. по кін. серп. 2000 каф. очолювала д-р геогр. наук, проф. Л.Л.Малишева. Нині каф. очолює д-р геогр. наук, проф. О.Д. Дмитрук.  В межах каф. сформована і діє наук. школа регіонгеоеколаналізу (засновник – проф. […]

Кафедри

Кафедра гідрології та гідроекології

Оприлюднено

В класичних університетах України кафедра гідрології та гідроекології географічного факультету КНУ імені Тараса Шевченка є єдиною кафедрою даного профілю, яка не зважаючи на деяку трансформацію, зберегла зв’язок з початковою ідеєю, закладеною при її створенні у 1949 р.   І поряд із спеціалізованими кафедрами гідрологічного та гідроекологічного профілю Одеського державного екологічного університету та інших вузів органічно поєднує […]