Кафедра географії України

Створена 1.06.1995 на географічному факультеті Київ. ун-ту. Засновник і перший зав. каф. – д-р геогр. наук, проф., чл.-кор. Академії пед. наук П.Г. Шищенко. З трав. по кін. серп. 2000 каф. очолювала д-р геогр. наук, проф. Л.Л.Малишева. Нині каф. очолює д-р геогр. наук, проф. О.Д. Дмитрук. 

В межах каф. сформована і діє наук. школа регіонгеоеколаналізу (засновник – проф. П.Г. Шищенко).

Одними з актуальних наук. напрямків, що розробляються викладачами і науковцями каф. є конструктивно-географічні проблеми урбанізаційного та рекреаційного природокористування в Україні, проблеми стандартизації шкільної та вищої геогр. освіти України та ряд ін. В межах цих напрямків виконуються держбюджетні теми за результатами яких видано монографії, розроблено держ. освіт. стандарти. На каф. працюють досвідчені викладачі,cеред них: 3 професори, д-ри геогр. наук, 7 доц., канд. геогр. наук та 3 асист., канд. геогр. наук. У НДЧ каф. працює: 3 співроб., 7 осіб – навч.-допоміжний персонал.

Каф. активно підтримує міжн. зв’язки із закорд. навч. і наук. установами, закладами та організаціями. Бере участь у роботі Міжн. геогр. Союзу (Швейцарія, Німеччина, Сеул, Туніс) по лінії УГТ, співробітничає із геогр. факультетами ун-тів: США, Великої Британії, Німеччини, Польщі, Росії, Білорусі та ін. Налагоджені інтенсивні наук. і освіт. зв’язки з ун-ми Італії.

За активної участі викладачів каф. здійснюється діяльність міжн. загальноуніверситетського центру геогр. та культ. досліджень Італії “ІТАЛАМО”, де викладачами і студентами каф. спільно з італ. науковцями вирішуються проблеми вдосконалення і розвитку вищої освіти за напрямками географія та туризм, здійснюються наук. і навч. стажування з поглибленим вивчення італ. мови, досліджуються проблеми розвитку нац. туризму в Італії та Україні тощо.

За останні 5 років співробітниками каф. підготовлено понад 120 друк. праць, з них – 5 монографій, 7 підруч., 11 навч. посіб., 97 статей. Серед них підручники: Фізична географія материків та океанів / Шищенко П.Г., Удовиченко В.В., Аріон О.В., Олішевська Ю.А., Петрина Н.В. К., 2008. Т. І: Азія.; Фізична географія материків та океанів / Шищенко П.Г., Удовиченко В.В., Гавриленко О.П., Олішевська Ю.А., Петрина Н.В. К., 2008. Т. ІІ: Європа; Масляк П.О. Країнознавство. К., 2008; Дмитрук О.Ю, Щур Ю.В. Спортивно-оздоровчий туризм. К., 2008; Дмитрук О.Ю., Щур Ю.В. Безпека життєдіяльності. К., 2008.