Кафедра гідрології та гідроекології

В класичних університетах України кафедра гідрології та гідроекології географічного факультету КНУ імені Тараса Шевченка є єдиною кафедрою даного профілю, яка не зважаючи на деяку трансформацію, зберегла зв’язок з початковою ідеєю, закладеною при її створенні у 1949 р.
 
І поряд із спеціалізованими кафедрами гідрологічного та гідроекологічного профілю Одеського державного екологічного університету та інших вузів органічно поєднує підготовку спеціалістів за напрямком “гідрометеорологія” спеціальності “гідрологія та гідрохімія” з активним проведенням наукових досліджень теоретичного і прикладного характеру.

Хронологія подій організаційно-методичного характеру в діяльності кафедри

1949 р. – створення кафедри гідрології суші на географічному факультеті Київського державного університету імені Т.Г.Шевченка;
1949 р. – завідувач кафедри доктор технічних наук, професор Назаров Віктор Олександрович;

1952 р. – перший випуск кафедрою гідрологів;

1962 р. – завідувач кафедри доктор технічних наук, професор, член-кореспондент АН УРСР Пишкін Борис Андрійович;
1968 р. – завідувач кафедри кандидат географічних наук, в.о. професора Пустовойт Степан Пилипович;

1971 р. – єдиний випуск кафедрою гідрологів, підготовлених на вечірньому відділенні;
1971 р. – створення на кафедрі проблемної науково-дослідної лабораторії гідрохімії (науковий керівник лабораторії доцент В.І.Пелешенко);
1975 р. – перший випуск гідрологів зі спеціалізацією “гідрохімія”;
1976 р. – завідувач кафедри доктор географічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Пелешенко Василь Іларіонович;
1976 р. – зміна назви кафедри – кафедра гідрології та гідрохімії (прийнято ухвалою вченої ради університету);

1981 р. – організація кафедрального навчально-наукового Богуславського гідролого-гідрохімічного стаціонару на р. Рось (басейн Дніпра, Київська область), який в 90-ті роки стає загальнофакультетською базою практики;

1992 р. – зміна назви лабораторії – проблемна науково-дослідна лабораторія гідроекології та гідрохімії;
1993 р. – завідувач кафедри доктор географічних наук, професор Горєв Леонід Миколайович;
1993 р. – створення за ініціативою кафедри спеціалізованої вченої ради при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка по захисту докторських дисертацій за спеціальностями 11.00.07 – “гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія”; 11.00.09 – “метеорологія, кліматологія, агрометеорологія”. Голови спецради: 1993 – 2003 рр. – проф. В.І. Пелешенко; з 2003 р. – проф. Хільчевський Валентин Кирилович;
1998 р. – введення єдиного навчального плану трьохступеневої підготовки випускників за напрямком “гідрометеорологія” спеціальності “гідрологія і гідрохімія”: бакалавр, спеціаліст, магістр.

2000 р. – завідувач кафедри доктор географічних наук, професор В.К. Хільчевський;
2000 р. – перший випуск кафедрою магістрів;    2000 р. – заснування на базі кафедри міжвідомчого періодичного наукового збірника “Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія”, який включений до переліку фахових видань з географічних наук ВАК України (відповідальний редактор професор В.К.Хільчевський);
2001 р. – проведення за ініціативою кафедри Першої Всеукраїнської наукової конференції “Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія”;
2002 р. – зміна назви кафедри – кафедра гідрології та гідроекології (прийнято ухвалою вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 13 травня 2002 р., наказ ректора №353-32 від 15.05.2002 р.);
2002 р. – введення окремих навчальних планів з підготовки бакалаврів, спеціалістів і магістрів.
2002 р. – науковим керівником науково-дослідної лабораторії гідроекології та гідрохімії призначений професор В.К. Хільчевський.
2008 р. – введення нового навчального плану підготовки бакалаврів згідно з стандартом освіти;
2009 р. – введення нового навчального плану підготовки магістрів у зв’язку з переходом на шестирічний термін навчання.