Кафедра землезнавства та геоморфології

Кафедрі землезнавства та геоморфології (з 1988 року – геоморфології та палеогеографії, з 2004 – землезнавства та геоморфології) географічного факультету Київського національного університету Т. Шевченка невдовзі 60!

Але, хоча лише 60 років, наставників вихованців знають по усіх усюдах велетенських обширів колишнього СРСР, на різних материках планети, в усіх океанських, антарктичних арктичних просторах.

Система навчальної та наукової підготовки кафедри обумовила можливість праці у найрізноманітніших галузях людської діяльності, серед випускників кафедри визначні геологи поети, знані науковці-геоморфологи фінансисти, керівники фахових установ та підприємств, проектувальники дипломати, антарктичні дослідники керівники академічних інститутів, викладачі сільських шкіл та університетів.

Саме цим кафедра геоморфології незвичайною. Завідувачі та професори співробітники – самовіддані трудяги на науковій, виробничій, освітянській ниві, особистості внутрішньо романтичні, скромні талановиті громадяни України. честолюбство ніколи не було гіпертрофованим, не виливалось у скандальні ситуації, які, не раз траплялися трапляються в Університеті. Поза тим, працівники кафедри геоморфології та вихованці завжди прагнули до здобуття наукових висот, жодного разу на кафедрі не було викладача без наукового ступеню.

Очевидно, сама наука – геоморфологія – спонукає до творчої праці, яка завжди завершується сходженням по кваліфікаційних щаблях.Усі, хто знає, цінують наукові викладацькі здобутки кафедри геоморфології. Адже на свої часи такими здобутками володіли професор П. Заморій – провідний фахівець у галузі четвертинної геології України, професор І. Рослий – найвизначніший фахівець морфоструктурного аналізу, професор Ю. Кошик – визначний палеогеоморфолог, праця якого гідно оцінена не тільки наукою, а й геологами-виробничниками, доцент Е. Палієнко – один основоположників у колишньому СРСР нового науково-прикладного напрямку – інженерної геоморфології.

Досягнення зазначених педагогів науковців кафедри назавжди залишаться в Університету. Чимало робиться для розвитку утвердження наукового потенціалу геоморфології нинішніми працівниками кафедри, четверо з яких – доктори наук. З кафедрою геоморфології наукою про рельєф Землі тісно пов’язане наукове становлення визначних українських географів та геологів В. Бондарчука, П. Заморія, М. Веклича, О. Маринича, П. Гожика, В. Шовкопляса, В. Палієнко багатьох інших відомих вчених у різних галузях наук про Землю.Кафедра зберігає примножує свої надбання, гідно зустрічатиме наступні – у цьому немає сумніву.