Аріон О.В.

Аріон О.В.
Життєпис:

Аріон Оксана Василівна (03.03.1971, м. Київ), канд. геогр. наук, доц., географ.

Закінчила 1993 географічний ф-т Київ. ун-ту. З 1993 працює у Київ. ун-ті: з 1998 асист. географії України каф., з 2002 доц. Канд. дис. “Оптимізаційний ландшафтно-екологічний аналіз природоохоронних територій (на прикладі Державного парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва “Качанівка”)” (1999).

Фахівець у галузі ґрунтознавства та географії ґрунтів, рекреаційної географії, географії туризму, організації транспортних подорожей. Нагороджена Дипломом президії НАН України про присудження премії НАН України для молодих вчених (1997). Автор 35 наук. та навч.-метод. праць.

Осн. праці: Метод. вказівки до навч. польової практики з ґрунтознавства та географії ґрунтів. К., 2002; Навч.-метод. комплекс з дисципліни “Ґрунтознавство з основами географії ґрунтів”. К., 2005; Організація транспортного обслуговування туристів: Навч. посіб. К., 2008; Географія туризму: Навч.-метод. посіб. К., 2009 (у співавт.).

О.Ю. Дмитрук