Барановський В.Д.

Барановський В.Д.
Життєпис:

Барановський Валентин Дмитрович (01.05.1944, с. Піщаниця Овруцького р-ну Житомир. обл.), канд. техн. наук, доц., геодезист, фотограмметрист.

1962-70 навчався на каф. інж. геодезії КІБІ. Працював у топографо-геодез. вир-ві. З 1979 працював у НДЧ Київ. ун-ту. З 1988 працює на географічному ф-ті Київ. ун-ту: асист., з 1993 доц. геодезії та картографії каф. Канд. дис. “Розробка та вдосконалення методів визначення спектрально-статистичних характеристик морських хвиль, заснованих на застосуванні стереофотограмметричної зйомки” (наук. кер. проф. В.М. Сердюков).

Викладає нормат. та спец. курси: “Мат. обробка вимірів”, “Мат. картографія”, “Програмування геодез. задач”, “Інформатика”, “Цифрова фотограмметрія”. Сфера наук. досліджень: мат. обробка результатів геодез. вимірювань, геоінформатика, геодезія та кадастр, прикладна фотограмметрія. Один із авторів обчислення Геогр. центру України (с. Мар’янівка Черкас. обл., версія 2003). Автор 50 наук. праць.

Осн. праці: Топография с основами геодезии: Учебник. К., 1986 (в соавт.); Дослідження картографічних проекцій для цифрової карти України. К., 1994; Топографія з основами геодезії: Підруч. К., 1995 (у співавт.); Визначення елементів орієнтування знімків у прикладній фотограмметрії. К., 1996 (у співавт.).

Л-ра: Географи Київського Університету: Довідник / Олійник Я.Б., Бортник С.Ю., Гродзинський М.Д., Гуцал В.О. та ін. К., 2003.

А.М. Молочко