Бейдик О.О.

Бейдик О.О.
Осн. праці::
Рекреаційно-туристські ресурси України: методологія та методика аналізу, термінологія, районування: Монографія. К., 2001; Українсько-російський словник термінів і понять з географії туризму і рекреаційної географії. К., 1997; Словник-довідник з географії туризму, рекреалогії та рекреаційної географії. К., 1998; Тлумачний словник термінів з рекреаційної географії (географії туризму). К., 1993; Географія: Короткий тлумачний словник. К., 2001; Російсько-український тлумачний словник термінів з медичної географії. К., 1997 (у співавт.); Рекреаційні ресурси України: Навч. посіб. К., 2009; Україна: стратегія розвитку національного туризму: Навч. посіб. К., 2009; Географія України: Навч. посіб. К., 1996; Географія: Посіб. для вступників до ВНЗ. К., 1996 (у співавт.); Економічна і соціальна географія світу: Підруч. для 10 кл. СШ. К., 2006 (1998 видано рос. мовою, 2001 угор. мовою) (у співавт.).
Життєпис:

Бейдик Олександр Олексійович (17.01.1953, м. Київ), д-р геогр. наук, проф., фізико – та економіко-географ.

Закінчив 1975 географічний ф-т Київ, унту, 1991 – Технол. школу бізнесу (м. Владивосток). З 1979 працює у Київ, ун-ті: асист., з 1990 доц. фізичної географії та охорони природи каф., з 1991 на країнознавства та туризму каф. 2006 обраний на посаду проф., з 2008 отримав вчен. звання проф.

Канд. дис. “Структура і динаміка рекреаційного освоєння долини Дніпра в межах УРСР (1900-1985 рр.)” (1986), докт. дис. “Методологія та методика аналізу рекреаційно-туристських ресурсів України” (2005).

Викладає дисципліни: “Рекреаційна географія”, “Географія туризму”, “Рекреаційно-туристські ресурси”, “Туристсько-рекреаційні комплекси”, “Ресурси міжн. туризму”, “Рекреаційні комплекси світу”, “Турист, ресурси слов’янських країн”, “Стратегія розвитку національного туризму”, “Безпека в туризмі”, “Регіон, політика розвитку туризму в Україні”, “Екологічний менеджмент в туризмі”, “Географія туризму України”, “Туристсько-рекреаційні ресурси світу”.

Експерт з напряму “Туризм” Держ. акредитац. комісії МОН України. Постійний чл. редколегії наук, зб.: “Туристично-краєзнавчі дослідження” Ін-ту туризму Федерації профспілок України, “Велика Волинь” Житомир, наук.-краєзнавчого тов-ва дослідників Волині).

Організатор та учасн. експедицій на Байкал, Камчатку, Курильські о-ви, Японське та Каспійське моря, озера – Іссик-Куль, Телецьке, Ханка, Балатон, о. Сахалін, Алтай, Памір, Кольський п-ів, до дельти Дунаю та ін. 1975 переможець всесоюз. вікторини “Чи знаєш ти Угорщину?” та учасн. І фестивалю угор.-рад. дружби.

Автор понад 250 наук, праць.

Л-ра: Енциклопедія сучасної України. К., 2008. Т. 8; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Шляхами успіху. К., 2008. Т. III; Географічному факультету – 75. К., 2008; Географічний факультет у персоналіях. К., 2008; Географи Київського університету: Довідник. К., 2003. Хто є хто в українському туризмі // Міжнародний туризм. 1997. № 5 (20); Географія та основи економіки в школі. 2003. № 1.

О.О. Любіцева