Бєлонін М.М.

Бєлонін М.М.
Осн. праці::
До питання про земельні громади. К., 1925; Земельно-землевпорядні оцінки. К., 1928; Питання методології обліку ефективності землевпорядкування. К., 1929; Обоснование севооборотов в колхозах и землеустройство. К., 1940; Опыт применения геодезии и графостатики к решению задач определения наилучших направлений полезащитных полос (на примере обработки некоторых роз суховейных ветров). К., 1950.
Життєпис:

Бєлонін Микола Микитович (03.05.1880, м. Володимир-на-Клязьмі, Росія – 26.09.1953, м. Київ), канд. с.-г. наук, проф., землеупорядник, геодезист, картограф.

Закінчив 1901 інж. відділ Моск. Межового ін-ту. 1902-04 слухач С.-Петерб. Археол. ін-ту. До 1908 працював землеміром, лектором Нар. ун-ту м. Уфи (Росія). Працював пом. губернського землеміра, 1908-13 викл. землемірного та приват. комерц. уч-щ м. Житомира, 1913-17 землемір-ревізором межової присутності, викл. геодезії в Політехнікумі (м.Тифліс). 1918 повернувся до Житомира на посаду інструктора з меліорації, 1920-23 очолював землемірно-технічну частину, згодом відділ землеустрою губ. зем. відділу.

Викладав геодезію в землемірному уч-щі. 1923-25 проф. Житомир. технікуму землеустрою, інструктор з націоналізації лісів, 1925-33 старш. наук. співроб. Ученого комітету при Нар. Комітеті землеустрою УРСР, проф. землемірного ін-ту, старш. наук. співроб. Ін-ту Соцреконструкції (м.Харків). 1933-41 проф. та зав. каф. Одес. с.-г. ін-ту, де у 1937 одержав ступінь канд. с.-г. наук. 1941-44викл. Комі-Пермяцького с.-г. технікуму (м.Кудимкар, Росія), з 1944 гол. інженер Управ. землеустрою Мін-ва сіл. гос-ва УРСР та проф. гідромеліоративного ін-ту (м. Київ).

Працював у Київ. ун-ті 1946-53 зав. геодезії та картографії каф., водночас завідував відділом картографії НДІ географії при Київ. ун-ті. Сфера наук. досліджень: кадастр та організація територій, районування, проектування розміщення та спеціалізація с.-г. вир-ва; планування сіл, методика організації полезахисних лісосмуг та меліорація територій; землеустрій, орг. територій с.-г. вир-ва в Україні. Почесний чл. Тов-ва дослідників Волині (1913). Автор понад 90 наук. праць.

Л-ра: Географи Київського Університету: Довідник / Олійник Я.Б., Бортник С.Ю., Гродзинський М.Д., Гуцал В.О. та ін. К., 2003.

А.М. Молочко