Білоус Л.Ф.

Білоус Л.Ф.
Життєпис:

Білоус Людмила Федорівна (18.04.1973, м. Кагарлик Київ. обл.), канд. геогр. наук, доц., геогрф-геоеколог.

Закінчила 1996 географічний ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: мол. наук. співроб. Ландшафтної екології та аерокосмічного моніторингу навколишьного середовища лаб., асист. географії України каф. 1996 – 1999 – аспірант географії України каф., 1999 – 2000 – мол. наук. співроб. ландшафтної екології та аерокосмічного моніторингу навколишнього середовища НДЛ. 2000-2005 – асист. географії України каф. З 2006  доц. фізичної географії та геоекології каф. Канд. дис. “Ландшафтно-екологічний аналіз агрогеосистем для цілей управління” (2001).

Викладає курси: “Біогеографія”, “Геофізика ландшафту”, “Інформ. мережі”. Фахівець у галузі геоекології й геоінформаційних технологій. За роботу “Геоінформаційне моделювання ландшафтної територіальної організації” відзначена Дипломом Президії НАН України (2002). Автор 25 наук. праць.

Осн. праці: Просторове моделювання хоричного зрізу буття ландшафту. К., 2005; Інформаційнi мережi: Навч. посіб. К., 2005; Інформаційний ресурс екоуправління й менеджменту. К., 2007; Дистанційна географічна освіта в Україні. К., 2009.

Л-ра: Географічний факультет у персоналіях. К., 2008.

М.Д. Гродзинський