Білоус В.В.

Білоус В.В.
Життєпис:

Білоус Володимир Васильович (12.08.1947, м. Київ), канд. техн. наук, доц., геодезист, фотограмметрист.

З 1965 р. працював лаборантом геодез. підрозділу НДС КІБІ (нині КНУБА), з 1967 на каф. геодезії, 1972-74 інженер каф. геодезії. Закінчив 1972 КІБІ. З 1981 навчався в асп-рі Київ. ун-ту. З відзнакою закінчив 1985 вищі держ. курси підвищення кваліфікації керівних, інж.-техн. і наук. робітників. У Київ. ун-ті: з 1976 мол. наук. співроб. НДС геодезії і картографії каф., з 1990 асист., з 1992 доц. Канд. дис. “Совершенствование методов и средств крупномасштабных топографических съемок” (1989). Викладає нормат. та спец. курси: “Радіоелектронна геодезія”, “Фотограмметрія”, “Фототопографія”, “Прикладна фотограмметрія”, “Аерокосмічні зйомки”, “Дистанційне зондування Землі”.

Сфера наук. досліджень: фотограмметрія, геодезія, радіоелектронна геодезія, охорона і збереження пам’яток архіт. спадщини, прикладна фотограмметрія. Нагороджений Бронзовою медаллю ВДНГ СРСР за розробку і впровадження в серійне вир-во командного приладу аерофотознімання. Автор бл. 60 наук. праць з геодезії, прикладної фотограмметрії, охорони пам’яток архіт. Автор 2 винаходів (авт. свідоцтво СРСР № 545864 “Способ получения изолиний рельефа на фотоснимке”).

Осн. праці: Фотограмметрія: Підруч. К., 1989 (у співавт.); Радіоелектронна геодезія: Навч. посібн. К., 2000 (у співавт.); Метод. посіб. з навч. топографічної практики для студентів геогр. ф-ту та відділення військ. підготовки. К., 1998 (у співавт.); Связь координат точек снимка и местности при панорамной фототеодолитной съемке. 1988; Геодезія. Статистична обробка та вирівнювальні обчислення результатів вимірювань: Навч. посіб. К., 2002. “Топогра-фія з основами геодезії”, Підручник: 2008(у співавт.) Навчальний посібник “Дистанційне зондуван-ня з основами фотограм-метрії”, Київ, 2010р. (у співавт.)

Л-ра: Географи Київського Університету: Довідник / Олійник Я.Б., Бортник С.Ю., Гродзинський М.Д., Гуцал В.О. та ін. К., 2003.

А.М. Молочко