Бондаренко Е.Л.

Бондаренко Е.Л.
Життєпис:

Бондаренко Едуард Леонідович (20.06.1970, м. Київ), д-р. геогр. наук, доц., географ-картограф.

Закінчив географічний та економічний ф-ти Київ. ун-ту, 1997 асп-ру ун-ту. З 1993 працює у Київ. ун-ті: інженер, 1997-2002 мол. наук. співроб. НДЛ картографії та геоінформатики, асист., з 2002 доц. Канд. дис. “Картографічне моделювання стану та розвитку інфекційної захворюваності населення України” (1997), докт. дис. “Геоінформаційне еколого-географічне картографування: теорія і практика досліджень” (2008).

Викладає дисципліни: “Цифрова картографія”, “Орг. та управ. вир-вом”, “Картографічне моделювання сусп.-геогр. процесів”, “Інвест. менеджмент”. Відп. секретар ред. колегії зб. наук. праць “Картографія та вища школа”. Автор та співавтор 55 наук. праць в галузі геогр. картографії.

Осн. праці: Загальна медична географія. К., 1998 (у співавт.); Економіка та організація картографічного виробництва. К., 1999; Автоматизація картографічних робіт. К., 2000; Картографічні ресурси Інтернет. 2001 (у співавт.); Геоінформативні основи еколого-географічного картографування: Монографія. К., 2005.

Л-ра: Географи Київського Університету: Довідник / Олійник Я.Б., Бортник С.Ю., Гродзинський М.Д., Гуцал В.О. та ін. К., 2003.

А.М. Молочко