Бортник С.Ю.

Бортник С.Ю.
Життєпис:

Бортник Сергій Юрійович (14.11.1961, с. Варварівка Іллінецького р-ну Вінниц. обл.), д-р геогр. наук, проф., геоморфолог.

Закінчив 1984 Київ. ун-т, 1990 асп-ру ун-ту. У Київ. ун-ті: 1985-87 стажист-дослідник, 1990-97 асист., 1997-2002 доц. З 2002 зав. землезнавства та геоморфології каф. географічного ф-ту, проф. Канд. дис. “Еволюція палеорельєфу території Верхнього Побужжя в мезозої-кайнозої” (1992), докт. дис. “Морфоструктури центрального типу території України: просторово-часовий аналіз” (2002). Досліджує морфоструктури цн. типу території України, їх поширення та динаміку.

Висунув і розробляє концепцію ландшафтно-геоструктурної конформності як основи для аналізу структурних особливостей земної кори. Впроваджує дистанційні методи дослідження рельєфу земної поверхні для цілей морфоструктурного аналізу. Віце-президент – Гол. вчен. секретар УГТ. Нагороджений Почесною грамотою МОН України (2008).

Автор понад 110 наук. праць, співавтор 3 монографій. Автор карт Нац. Атласу України.

Осн. праці: Методологія географічної науки. К., 1997 (у співавт.); Глобальне потепління і клімат України: регіональні екологічні та соціально-економічні аспекти. К., 2002 (у співавт.); Географічні основи охорони навколишнього середовища. К., 2006 (у співавт.).

Л-ра: Географічний факультет в персоналіях / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. 2008.

Н.П. Герасименко