Божок А.П.

Божок А.П.
Осн. праці::
Топографія з основами геодезії. К., 1986, 1995, 2009 (у співавт.); Картографія. К., 1999, 2000, 2008 (у співавт.); Картографія з основами картографічного креслення. К., 1990, 1996.
Життєпис:

Божок Алла Петрівна (11.01.1934, м. Харків), канд. геогр. наук, доц., географ-картограф.

Закінчила 1957 каф. геодезії та картографії Київ. ун-ту, 1970 асп-ру ун-ту. 1958-67 працювала в НДЛ ун-ту над розробкою карт для Нац. атласа України (1978 виданий І т. “Природные условия и естественные ресурсы Украинской ССР”). У Київ. ун-ті з 1970: мол. наук. співроб., асист., старш. викл., з 1983 доц. Канд. дис.: “Комплексное картографирование технической оснащенности сельского хозяйства Украинской ССР” (1978).

Викладає курси: “Картографія”, “Картознавство”, “Косм. картографія”, “Топографія з основами геодезії”. Сфера наук. досліджень: комплек. картографування: розробка системи показників картографування с.-г. техніки на базі графічної моделі “технічні засоби сіл. гос-ва – природ. середовище” та оцінювальних критеріїв природ. умов, що впливають на ефективність використання техн. знаряддя. Чл. тов-ва “Знання”, правління укр. відділу Всесоюз. астрономо-геодезичного тов-ва, вчен. секретар Наук.-метод. комісії з геодезії при Мінвузі України.

Нагороджена медалями: “В пам’ять 1500-річчя Києва” (1982), “Ветеран праці” (1984), “З нагоди 160-річчя Київського університету імені Тараса Шевченка”, знаком “Відмінник народної освіти” (1984). Автор 50 наук. і наук.-метод. праць.

Л-ра: Географи Київського Університету: Довідник / Олійник Я.Б., Бортник С.Ю., Гродзинський М.Д., Гуцал В.О. та ін. К., 2003; Персоналії // Картографія та вища школа: Зб. наук. праць. К., 2004. Вип. 9.

А.М. Молочко