Будкіна Л.Г.

Будкіна Л.Г.
Життєпис:

Будкіна Людмила Григорівна (02.01.1935, c. Устимівка Кіровогр. обл.), канд. геогр. наук, доц., гідролог.

Закінчила 1957 Київ. ун-т зі спец. “географ-гідролог”. 1957-95 інженер-методист заочного відділення географічного ф-ту, аспірант, асист., доц. каф. гідрології та гідрохімії Київ. ун-ту. 1962-95 викладала на каф. гідрології суші (тепер гідрології та гідроекологі каф.) Київ. ун-ту. Канд. дис. “Гідрологічне районування лісостепової зони УРСР” зі спеціальності гідрологія суші (1962). Читала спец. курси: “Вчення про стік”, “Озерознавство”, “Гідрологія суші” та ін. Автор понад 100 наук. та навч.-метод. праць з гідрол. розрахунків та стат. методів у гідрології.

Осн. праці: Основи загальної гідрології. К., 1975 (у співавт.); Внутрішні води України. Сер. Природа України. К., 1982 (у співавт.); Загальна гідрологія. К., 2000 (у співавт.).

Л-ра: Хільчевський В.К. Кафедра гідрології і гідрохімії: освіта і наука. К., 2000; Українські гідрологи, гідрохіміки, гідроекологи / За ред. В.К. Хільчевського. К., 2004; Географічний факультет у персоналіях: Довідник. К., 2008.

В.К. Хільчевський