Чернін В.М.

Чернін В.М.
Життєпис:

Чернін Валентин Михайлович (29.09.1933, м. Київ), канд. геогр. наук, доц., географ-картограф.

Працював 1950 техніком-геодезистом в Ін-ті “Укрдіпрогаз”. Закінчив 1953 Київ. топографічний технікум, 1963 геодезії та картографії каф. Київ. ун-ту, 1966 заочно асп-ру ун-ту. 1953–64 – технік, інженер, нач. партії у польових топографічних загонах Гол. Управ. Геодезії та картографії при РМ СРСР та Рад. армії, п-вах Мінавтошлях України і експедиціях Київ. ун-ту. Працював у Секторі географії АН УРСР (нині Ін-тут географії НАН України).

Брав участь у створенні Нац. атласу України (“Природные условия и естественные ресурсы Украинской ССР”, 1978). У Київ. ун-ті 1969-77: доц. каф. геодезії та картографії, заст. декана географічного ф-ту заочного навчання. Канд. дис. “Некоторые особенности мелкомасштабного морфометрического картографирования” (1967). Значну увагу приділяв впровадженню в картографію мат. методів і засобів обчисл. техніки. Наук. кер. госпдоговірних наук.-досл. розробок, кошти від яких спрямував на створення найпершого в Київ. ун-ті студент. залу персональної обчисл. техніки.

У 1977 перейшов у Київ. Ін-тут геології й розробки паливних копалин Мін-ва нафтової пром-ті СРСР. Працював зав. лаб. алгоритмізації процесів обробки матеріалів дистанційної інформації; над розробкою, випробуванням на практиці та впровадженням нових методів і засобів косм. знімання при картографуванні та вивченні нафтогазоносних р-нів СРСР. З 1985 на посаді доц. каф. техніки, технології та методів дистанційного зондування Землі Ін-ту підвищення кваліфікації Мін-ва геології СРСР, 1991–95 проф. каф. дистанційних методів в геології, старш. наук. співроб. Укр. наук.-досл. і проектно-дослідницького ін-ту з прогнозування і дистанційного зондування агроресурсів у відділі дистанційного зондування, в Ін-ті статистики Держкомстату України (до 1999).

Автор бл. 70 наук. праць, присвячених картографічному методу досліджень та дистанційному зондуванню Землі.

Л-ра: Географи Київського Університету: Довідник / Олійник Я.Б., Бортник С.Ю., Гродзинський М.Д., Гуцал В.О. та ін. К., 2003; Персоналії // Картографія та вища школа: Зб. наук. праць. К., 2008. Вип. 13.

А.М. Молочко