Діброва О.Т.

Діброва О.Т.
Осн. праці::
Географія Української РСР: Підруч. для студентів географічних факультетів університетів і педінститутів України. К., 1954, 1958, 1982; Географія Української РСР: Підруч. для сш. (11 вид.); Соціалістичний Донбас. К., 1952; Українська РСР. К., 1954, Закарпатська область. К., 1952, 1967.
Життєпис:

Діброва Олексій Тимофійович (12.11.1904, с. Тупичків, тепер Городнянського р-ну Чернігів. обл. – 21.01.1973, м. Київ), д-р геогр. наук, проф., економіко-географ.

Закінчив 1928 Київ. кооперативний ін-т, 1932 асп-ру Харків. НДІ географії і картографії зі спец. “екон. географія”. 1930-33 викладав у Харків. фінанс. ін-ті та Харків. ін-ті торгівлі. 1933-34 працював доц. ун-ту, Пед. ін-ту, Військ.-політ. академії у Ленінграді. 1934-41 викл. Київ. кооперативного ін-ту.

З 1934 працював у Київ. ун-ті: доц. каф. екон. географії, зав. відділом екон. географії НДІ географії (до 1937). За сумісн. завідував каф. екон. географії КДПІ імені М. Горького. 1944-47 працював у Київ. ун-ті на посаді дир. НДІ географії. Завідував відділом методики географії НДІ педагогіки Мін-ва освіти України.

У 1944-56 обіймав посаду зав. каф. екон. географії КДПІ імені М. Горького. 1959-73 зав. економічної та соціальної географії каф. Київ. ун-ту. Канд. дис. “Економіко-географічна характеристика Бесарабії (МАРСР)” (1936), докт. дис. з питань економ. географії України (1959). Читав лекції з екон. географії на економічному ф-ті та ф-тах міжн. відносин та журналістики Київ. ун-ту.

Фахівець у галузі дослідження географії гос-ва України та її регіонів, екон. районування території України, методики викладання географії. Нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора. Підготував 10 канд. наук.

Л-ра: Географи Київського університету: Довідник / Олійник Я.Б., Бортник С.Ю., Гродзинський М.Д., Гуцал В.О. та ін. К., 2003; Суспільно-географічна підготовка фахівців у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка / За ред. Я.Б. Олійника. К., 2007; Географічний факультет у персоналіях / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук та ін. К., 2008.

М.Д. Пістун