Кафедра фізичної географії та геоекології

Білоус Л.Ф.
Заголовок нового запису (напр. Іваненко С.К.):
Listing Title:
Вернандер Н.Б.
Заголовок нового запису (напр. Іваненко С.К.):
Осн. праці::
Почвы УССР. К., 1951 (в соавт.); Географія ґрунтів з основами ґрунтознавства. К., 1964, Природа Украинской ССР. Почвы. К., 1986 (в соавт.).
Гавриленко О.П.
Заголовок нового запису (напр. Іваненко С.К.):
Гаврилюк В.С.
Заголовок нового запису (напр. Іваненко С.К.):
Заголовок нового запису (напр. Іваненко С.К.):
Listing Title:
Гриневецький В.Т.
Заголовок нового запису (напр. Іваненко С.К.):
Осн. праці::
Стаціонарні геофізичні і геохімічні дослідження ландшафтів Київського Полісся: Монографія. К., 1994 (у співавт.); Использование и охрана природной среды Среднего Приднепровья: Монография. К., 1986 (в соавт.); Конструктивно-географические основы рационального природопользования в Украинской ССР. Киевское Приднепровье: Монография. К., 1988 (в соавт.).
Гродзинський М.Д.
Заголовок нового запису (напр. Іваненко С.К.):
Осн. праці::
Основи ландшафтної екології. К., 1993; Стійкість геосистем до антропогенних навантажень. К., 1995; Концепция, методы и критерии создания экосети Украины. К., 2004; Пізнання ландшафту: місце і простір в 2-х тт. К., 2005; Ніші ландшафтів України у просторі кліматичних факторів. К., 2008.
Заголовок нового запису (напр. Іваненко С.К.):
Заморій П.К.
Заголовок нового запису (напр. Іваненко С.К.):
Осн. праці::
Четвертичные отложения Украинской ССР. К., 1954; Четвертинні відклади Української РСР. К., 1961; Корисні копалини Української РСР. К., 1961. Т. 2. (у співавт.).
Listing Title:
Ланько А.І.
Заголовок нового запису (напр. Іваненко С.К.):
Listing Title:
Заголовок нового запису (напр. Іваненко С.К.):
Любич І.Й.
Заголовок нового запису (напр. Іваненко С.К.):
Listing Title:
Маринич О.М.
Заголовок нового запису (напр. Іваненко С.К.):
Осн. праці::
Природа Украинской ССР. Ландшафты и физико-географическое районирование. К., 1985 (в соавт.); Использование и охрана природной среды Среднего Придніпров’я. К., 1986 (у співавт.); Стаціонарні геофізичні і геохімічні дослідження ландшафтів Київського Полісся. К., 1994; Методологические проблемы современной географии. К., 1993; Проблеми ландшафтного різноманіття України. К., 2000.
Listing Title:
Медина В.С.
Заголовок нового запису (напр. Іваненко С.К.):
Listing Title:
Михайленко В.П.
Заголовок нового запису (напр. Іваненко С.К.):
Осн. праці::
Хімічна технологія. Практикум. К., 1982; Электрохимические, хроматографические и радиометрические методы анализа природных вод. Учеб. пособ. К., 1989; An Investigation of contamination by radio-nuclides, toxic metals, organic compounds and other environmental contaminates in Ukraine. Greenpeace International. Amsterdam, 1993; Методи визначення пестицидів у продуктах та об’єктах довкілля. Зб. Ін-ту медицини праці АМН України. Безпечне застосування пестицидів у сільському господарстві. К., 1996; Сталий розвиток як інструмент удосконалення демократії // Територія. Сталий розвиток, 2004. № 2.
Михайленко Н.М.
Заголовок нового запису (напр. Іваненко С.К.):
Надольна Г.М.
Заголовок нового запису (напр. Іваненко С.К.):
Заголовок нового запису (напр. Іваненко С.К.):
Listing Title:
Погребняк П.С.
Заголовок нового запису (напр. Іваненко С.К.):
Попович Л.В.
Заголовок нового запису (напр. Іваненко С.К.):
Listing Title:
Заголовок нового запису (напр. Іваненко С.К.):
Радзіховська О.Ф.
Заголовок нового запису (напр. Іваненко С.К.):
Речмедін І.О.
Заголовок нового запису (напр. Іваненко С.К.):
Романчук С.П.
Заголовок нового запису (напр. Іваненко С.К.):
Осн. праці::
Історичне ландшафтознавство (теоретико-методологічні засади та методика антропогенно-ландшафтних реконструкцій давнього природокористування): Монографія. К., 1998; Основи етногеоекології: навч. посіб. К., 2005.
Заголовок нового запису (напр. Іваненко С.К.):
Самойленко В.М.
Заголовок нового запису (напр. Іваненко С.К.):
Сирота Н.П.
Заголовок нового запису (напр. Іваненко С.К.):
Listing Title:
Тутковський П.А.
Заголовок нового запису (напр. Іваненко С.К.):
Осн. праці::
Ископаемые пустыни Северного полушария: Монография. 1909. Кн.1-4; Загальне землезнавство: Монографія. 1927; До питань про вік поверхів лесу та похованих ґрунтів України: Монографія. 1931; Зональность ландшафтов и почв в Волинской губернии. 1910; Природна районізація України. 1922; Мінералогія. 1926; Загальне землезнавство. 1927.
Тютюнник Д.А.
Заголовок нового запису (напр. Іваненко С.К.):
Цар В.В.
Заголовок нового запису (напр. Іваненко С.К.):
Listing Title:
Заголовок нового запису (напр. Іваненко С.К.):
Осн. праці::
Екологічні та ресурсовідтворні функції торфових земель. К., 1998 (у співавт.); Міграція цезію-137 в меліорованих торфових агроландшафтах. К., 1999 (у співавт.).
Listing Title: