Кафедра гідрології та гідроекології

Будкіна Л.Г.
Заголовок нового запису (напр. Іваненко С.К.):
Listing Title:
Галущенко М.Г.
Заголовок нового запису (напр. Іваненко С.К.):
Горєв Л.М.
Заголовок нового запису (напр. Іваненко С.К.):
Осн. праці::
Меліоративна гідрохімія. К., 1984 (у співавт.); Оптимізація екосередовищ: У 3 т. К., 1997 (у співавт.); Гідроекологічні моделі: У 2 тт. К., 1999 (у співавт.).
Listing Title:
Гребінь В.В.
Заголовок нового запису (напр. Іваненко С.К.):
Осн. праці::
Загальна гідрологія: Підруч. К., 2008 (у співавт.); Гідролого-гідрохімічна характеристика мінімального стоку річок басейну Дніпра: Монографія. К., 2007 (у співавт.).
Listing Title:
Дубняк С.С.
Заголовок нового запису (напр. Іваненко С.К.):
Listing Title:
Закревський Д.В.
Заголовок нового запису (напр. Іваненко С.К.):
Козінцева Л.М.
Заголовок нового запису (напр. Іваненко С.К.):
Курило С.М.
Заголовок нового запису (напр. Іваненко С.К.):
Listing Title:
Левківський С.С.
Заголовок нового запису (напр. Іваненко С.К.):
Лисогор С.М.
Заголовок нового запису (напр. Іваненко С.К.):
Listing Title:
Лозовіцький П.С.
Заголовок нового запису (напр. Іваненко С.К.):
Лук’янець О.І.
Заголовок нового запису (напр. Іваненко С.К.):
Назаров В.О.
Заголовок нового запису (напр. Іваненко С.К.):
Listing Title:
Ободовський О.Г.
Заголовок нового запису (напр. Іваненко С.К.):
Осн. праці::
Гідролого-екологічна оцінка руслових процесів (на прикладі річок України). К., 2001; Руслові процеси. К., 1998; Мониторинг использование и управление водными ресурсами бассейна р. Прип’ять. Минск, 2003 (у співавт.).
Онищук В.В.
Заголовок нового запису (напр. Іваненко С.К.):
Listing Title:
Падун М.М.
Заголовок нового запису (напр. Іваненко С.К.):
Осн. праці::
Основи загальної екології. К., 1993, 1995 (у співавт.); Географія: Посіб. для вступників до ВЗО. К., 1995, 1996 (у співавт.).
Listing Title:
Пелешенко В.І.
Заголовок нового запису (напр. Іваненко С.К.):
Осн. праці::
Оцінка взаємозв`язку хімічного складу різних типів природних вод (на прикладі рівнинної частини території України). К., 1975; Гидрохимический атлас СССР, М., 1990 (у співавт.); Гідрохімія України. К., 1995 (у співавт.); Гідрогеологія з основами інженерної геології. К., 2003 (у співавт.).
Пишкін Б.А.
Заголовок нового запису (напр. Іваненко С.К.):
Осн. праці::
Лісосплав і лісосплавні споруди на річках України. К., 1955 (у співавт.); Дослідження вздовжберегового руху наносів на водосховищах. К., 1967 (у співавт.); Регулювання вздовжберегового потоку наносів. К., 1972 (у співавт.); Динаміка берегів водосховищ. К., 1973.
Listing Title:
Пустовойт С.П.
Заголовок нового запису (напр. Іваненко С.К.):
Осн. праці::
Загальна гідрологія. К., 1973 (у співавт.); Середньорічний стік на території України. К., 1968 (у співавт.); Гідрометрія. К., 1974.
Ромась М.І.
Заголовок нового запису (напр. Іваненко С.К.):
Осн. праці::
Применение вероятностно-статистических методов для анализа гидрохимических данных. К., 1997; Гидрохимический атлас СССР. М., 1990 (у співавт.); Гідрохімія водних об’єктів атомної і теплової енергетики. К., 2002.
Listing Title:
Савицький В.М.
Заголовок нового запису (напр. Іваненко С.К.):
Осн. праці::
Відходи виробництва і споживання та їх вплив на ґрунти і природні води: Навч. посіб. К., 2007 (у співавт.).
Хільчевський В.К.
Заголовок нового запису (напр. Іваненко С.К.):
Цайтц Є.С.
Заголовок нового запису (напр. Іваненко С.К.):
Осн. праці::
Дослідження вздовжберегового руху наносів на морях і водосховищах: Монографія. К., 1967 (у співав.); Захист берегів водосховищ банкетами з гірської маси. К., 1974 (у співавт.).
Listing Title: