Кафедра країнознавства та туризму

Бейдик О.О.
Заголовок нового запису (напр. Іваненко С.К.):
Осн. праці::
Рекреаційно-туристські ресурси України: методологія та методика аналізу, термінологія, районування: Монографія. К., 2001; Українсько-російський словник термінів і понять з географії туризму і рекреаційної географії. К., 1997; Словник-довідник з географії туризму, рекреалогії та рекреаційної географії. К., 1998; Тлумачний словник термінів з рекреаційної географії (географії туризму). К., 1993; Географія: Короткий тлумачний словник. К., 2001; Російсько-український тлумачний словник термінів з медичної географії. К., 1997 (у співавт.); Рекреаційні ресурси України: Навч. посіб. К., 2009; Україна: стратегія розвитку національного туризму: Навч. посіб. К., 2009; Географія України: Навч. посіб. К., 1996; Географія: Посіб. для вступників до ВНЗ. К., 1996 (у співавт.); Економічна і соціальна географія світу: Підруч. для 10 кл. СШ. К., 2006 (1998 видано рос. мовою, 2001 угор. мовою) (у співавт.).
Listing Title:
Винниченко І.І.
Заголовок нового запису (напр. Іваненко С.К.):
Кіптенко В.К.
Заголовок нового запису (напр. Іваненко С.К.):
Короткова А.Я.
Заголовок нового запису (напр. Іваненко С.К.):
Любіцева О.О.
Заголовок нового запису (напр. Іваненко С.К.):
Малиновська О.Ю.
Заголовок нового запису (напр. Іваненко С.К.):
Матвієнко Н.М.
Заголовок нового запису (напр. Іваненко С.К.):
Павлов С.В.
Заголовок нового запису (напр. Іваненко С.К.):
Listing Title:
Смирнов І.Г.
Заголовок нового запису (напр. Іваненко С.К.):
Осн. праці::
Логістика: просторово-територіальний вимір. Монографія. К., 2004; Світове господарство в умовах глобалізації: Монографія. 2004 (у співавт.); Бізнесові основи міжнародного туризму: Навч. посіб. К., 2007; Транспортна логіка: Навч. посіб. К., 2008; Туристичне країнознавство: країни-лідери туризму: Навч. посіб. К., 2008 (у співавт.); Регулювання зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб. К., 2009 (у співавт.); Логістика туризму: Навч-метод. посіб. Ів-Фр., 2009.
Listing Title:
Стафійчук В.І.
Заголовок нового запису (напр. Іваненко С.К.):
Яценко Б.П.
Заголовок нового запису (напр. Іваненко С.К.):
Осн. праці::
Економічна географія зарубіжних країн: У 3-х тт. К., 1975, 1978, 1981 (у співавт.); Економічна і соціальна географія світу. К., 1997, 1998, 2000, 2006 (у співавт.); Світова економіка. К., 2000, 2007 (у співавт.); Економіка зарубіжних країн. К., 1997, 2000; Структура господарства Японії. К., 2005; Політична географія і геополітика. К., 2007; Країнознавство: основи теорії. К., 2009.
Listing Title: