Дмитрук О.Ю.

Дмитрук О.Ю.
Життєпис:

Дмитрук Олександр Юрійович (25.04.1965, м. Київ), д-р геогр. наук, проф.

Закінчив 1989 географічний ф-т Київ. ун-ту. 3 1989 працює у Київ. ун-ті на каф. фіз. географії та охорони природи (1995 реорганізована у каф. географії України). З 2000 зав. географії України каф. Київ. ун-ту. Канд. дис. “Методика ландшафтного аналізу урбанізованих територій (на прикладі м. Києва)” (1993), докт. дис. “Ландшафтно-урбанізаційні системи України” (2005). Фахівець в галузі урболандшафтознавства, рекреаційного природокористування, екотуризму, геогр. освіти.

Розробив та реалізував на практиці оригінальні методики великомасштабного ландшафтознавчого дослідження м. Києва, регіон. урбанізаційно-ландшафтознавчого дослідження території України. Обґрунтував класифікацію ландшафтно-урбанізаційних систем України. Створив власну схему ландшафтно-урбанізаційного районування України. Вивчає конструктивно-геогр. основи урбанізаційного та рекреаційно-туристського природокористування. Автор понад 170 наук. праць.

Осн. праці: Урбаністична географія. Ландшафтний підхід. К., 1998; Урбанізовані ландшафти: теоретичні та методичні основи конструктивно-географічні дослідження. К., 2004.; Ландшафтно-урбанізаційні системи: конструктивно-географічні основи оптимізації та управління. К., 2004; Урбанізація та екологічний туризм: Навч. посіб. К., 2002; Спортивно-оздоровчий туризм: Навч. посіб. К., 2008 (у співавт.).

Я.Б. Олійник