Дорошенко В.І.

Дорошенко В.І.
Життєпис:

Дорошенко Віктор Іванович (12.02.1952, м. Рівне), канд. геогр. наук, доц., економіко-географ.

Закінчив 1974 географічний ф-т Київ. ун-ту. 1974-77 вчитель географії cш. 1977-94 працював: асист., ст. викл. каф. екон. географії (з 1992 зовнішньоеконом. діяльності) Київ. держ. торг.-екон. ун-ту. З 1995 працює у Київ. ун-ті доц. економічної та соціальної географії каф.  Канд. дис. “Територіальна організація споживчого комплексу в регіональних і локальних системах розселення” (1994).

Викладає курси: “Вступ до фаху”, “Географія сфери обслуговування і торгівлі”, “Географія транспорту”, “Маркетингова географія”. Фахівець в галузі географії торгівлі, транспорту та маркетингової географії. Дослідив територ. організацію торговельного обслуговування населення адмін. області. Провів дослідження розміщення вир-ва споживчих товарів в Україні, світ. ринків товарів та послуг. Вивчає транспортну систему України. Автор 97 наук. праць.

Осн. праці: Територіальна організація внутрішньої торгівлі України.  К., 1992 (у співавт.); Розміщення виробничих товарів народного споживання в Україні. К., 1992 (у співавт.); Світовий ринок товарів і послуг. К., 1994 (у співавт.); Географія внутрішньої торгівлі. К., 2005; Маркетингова географія: тексти лекцій. К., 2008; Географія транспорту. К., 2010 (у співавт.).

Л-ра: Професорсько-викладацький склад кафедри економічної і соціальної географії. // Економічна та соціальна географія, 1999. Вип. 48; Географи Київського університету: Довідник / Олійник Я.Б., Бортник С.Ю., Гродзинський М.Д., Гуцал В.О. та ін. К., 2003; Суспільно-географічна підготовка фахівців у Київському національному університет імені Тараса Шевченка / За ред. Я.Б. Олійника. К., 2007; Географічний факультет у персоналіях / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук та ін. К., 2008.

Н.І. Мезенцева