Дубіс Л.Ф.

Дубіс Л.Ф.
Життєпис:

Дубіс Лідія Францівна (29.06.1967, м.  Болехів Долинського р-ну Івано-Франків. обл.), канд. геогр. наук, старш. наук. співроб., доц.

Закінчила 1989 геогр. ф-т ЛДУ імені Івана Франка. 1989-2008 працювала на геогр. ф-ті ЛДУ, з 1999 доц. З 2008 працює на географічному ф-ті Київ. ун-ту старш. наук. співроб. НДЛ Ландшафт. екології та дистанційних методів моніторингу навкол. середовища.

Канд. дис. “Структурна організація і функціонування річкових систем гірської частини басейну Тиси” (1995). Вивчає проблеми еолового та флювіального морфогенезу, застосування аерокосмічних матеріалів у геогр. дослідженнях, лаб. методи дослідження осадових утворень. Автор понад 50 наук. праць, 1 монографії у співавт.

Осн. праці: Hidrografia doliny gornego Dniestru. // Z biegiem Dniestru. Warszawa, 2007. №4 (у співавт.); The corrosion residual forms, yardangs, as an indicator of the rate of deflation. // Geology of the Arab world. Cair. 2000; Wplyw warunkow fizycznogeograficznych na przebieg procesow monfogenetycznych w Attce (na przykladzie zlewni Megela Pefka). // Wspolczecna evolucja rzezby Polski. – Krakow, 2005; Extorted forms of Acеlian accumulation in the Coude du Dra region. // Contemporary evolution oh the natural environment of the redion Antiatlal and Sahara (Morocco). Cracow, 2008 (co-auther). Ідеї еолового морфогенезу  в працях П.А.Тутковського  // Фізична географія та геоморфологія. – 2009. (у співавт.); Науково-методичні засади дослідження еолового  морфогенезу правобережної частини Українського Полісся // Фізична географія та геоморфологія. – 2009.

С.Ю. Бортник