Дубняк С.С.

Дубняк С.С.
Життєпис:

Дубняк Сергій Сергійович (01.09.1970, м. Київ), канд. геогр. наук, доц., гідролог.

Закінчив 1992 Київ. ун-т за фахом “гідролог”. 1992-97 працював інженером Дніпровського басейнового управ. Держводгоспу України, 1998 н.с. Ін-ту гідробіології НАН України. З 1998 працює у Київ. ун-ті: асист., з 2002 доц. гідрології та гідроекології каф. Канд. дис. “Гідродинаміка мілководь Дніпровських водосховищ, її екологічна роль” (1997).

Читає курси: “Основи океанології”, “Екол. менеджмент водних ресурсів”, “Річковий стік та гідрол. розрахунки”, “Екон. основи водокористування”, “Основи гідромеліорацій”. Брав участь в експедиціях на Дніпровських водосховищах, лиманах Пн.-Зх. Причорномор’я, Придунайських і Шацьких озерах. Осн. роботи присвячені екол.-гідрол. дослідженням водосховищ. Автор 35 наук. праць.

Осн. праці: Состояние экосистемы Киевского участка Каневского водохранилища и пути его регулирования: Монография. К., 1998 (в соавт.); Основи океанології: Підруч. К., 2001 (у співавт.); Правила експлуатації водосховищ Дніпровського каскаду. К., 2003 (у співавт.).

Л-ра: Хільчевський В.К. Кафедра гідрології і гідрохімії: освіта і наука. К., 2000; Українські гідрологи, гідрохіміки, гідроекологи / За ред. В.К. Хільчевського. К., 2004; Географічний факультет у персоналіях: Довідник. К., 2008.

В.К. Хільчевський