Федорищак Р.П.

Федорищак Р.П.
Життєпис:

Федорищак Роман Петрович (06.06.1944, смт. Нижанковичі Старосамбірського р-ну Львів. обл.), канд. с.-г. наук, доц., географ, ґрунтознавець.

Закінчив 1969 геогр. ф-т ЛДУ ім. Івана Франка. Канд. дис. “Окисно-відновні процеси в дерново-підзолистих ґрунтах Передкарпаття” (1975). У Київ. ун-ті: мол. наук. співроб. на каф. фіз. географії та охорони природи (1978 – 1994), доц. географії України каф. (з 1995). Фахівець у галузі ґрунтознавства та фіз. географії. Досліджував фіз.-хім. аспекти меліорації надмірно перезволожених ґрунтів, сучас. процеси вторинного засолення заплавних і дельтових ґрунтів Дніпра та Дністра.

Автор понад 70 наук. праць.

Осн. праці: Загальне землезнавство: Посіб. для студентів геогр. спеціальностей ВНЗ. К., 1995; Загальне землезнавство: Підруч. К. 2008 (у співавт.); Українська екологічна енциклопедія. К. 2006 (у співавт.).

О.Ю. Дмитрук