Гавриленко О.П.

Гавриленко О.П.
Життєпис:

Гавриленко Олена Петрівна (26.04.1964, м. Київ), канд. геогр. наук, доц., географ-геоеколог.

Закінчила 1986 географічний ф-т Київ. ун-ту. Працювала старш. наук. співроб. Ін-ту географії НАН України (відділ еколого-географічних проблем та географії транспорту). З 2001 доц. фізичної географії та геоекології каф. геогр. ф-ту Київ. ун-ту. Канд. дис. “Методика ландшафтного обґрунтування територіальних схем і проектів природокористування” (1990).

Сфера наук.-пед. інтересів – дослідження сучас. геоекол. проблем України, вивчення антропогенного впливу на ландшафти України, прикладні аспекти геоекол. обґрунтування проектів природокористування та ін. Володарка Гранту ЮНЕСКО (1992) за програмою “Людина та біосфера” (MAB) серед молодих вчених.

Автор бл. 60 наук. праць, 5 навч. посіб., 3 підруч., 1 монографії.

Осн. праці: Основи екології та безпека життєдіяльності. К., 2004; Геоекологічне обґрунтування проектів природокористування. К., 2007; Методологія наукових досліджень. К., 2008; Екогеографія України. К., 2008.

Л-ра: Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Шляхами успіху. К., 2008. Т. ІІІ.

М.Д. Гродзинський