Герасименко Н.П.

Герасименко Н.П.
Життєпис:

Герасименко Наталія Петрівна (08.02.1953, м. Київ), д-р геогр. наук, проф., палеогеограф. Закінчила 1975 географічний ф-т Київ. ун-ту.

З 2005 працює на посаді проф. землезнавства та геоморфології  каф.  Київ. ун-ту. Канд. дис. “Реконструкція палеоландшафтів Київського Придніпров’я (плейстоцен і пліоцен)” (1985), докт. дис. “Розвиток зональних ландшафтів території України у четвертинному періоді” (2004).

Досліджує палеогеографію та стратиграфію четвертинного періоду, вивчає еволюцію плейстоценових і голоценових ландшафтів, палеоекологію давньої людини на території України. Вдосконалює палеопедологічний та спорово-пилковий методи дослідження, спрямовані на реконструкцію давніх ґрунтів та рослинності як індикаторів давніх ландшафтів та клімату.

Чл. комісії із четвертинної стратиграфії Європи Міжн. спілки четвертинників INQUA, вчен. секретар Нац. комітету географів України, Нац. комітету четвертинників INQUA. Автор понад 200 наук. праць, 9 монографій у співавт. Автор карт Нац. атласу України.

Осн. праці: Палеогеографія Київського Придніпров’я. К., 1984 (у співавт.); Палеогеографічні етапи та детальні стратиграфічні схеми плейстоцену і пліоцену України: У 2-х т. К, 1993 (у співавт.); Проблеми охорони геологічної спадщини України. К., 1999 (у співавт.); The Middle and Upper Paleolith of the Easten Crimea. Льєж, 2004 (у співавт.); Paleoenvironment of the Crimea during the Last Interglacial. Коlogne, 2005 (у співавт.).

Л-ра: Географічний факультет в персоналіях / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. К., 2008.

О.О. Комлєв