Гнатюк О. М.

Гнатюк О. М.
Життєпис:

Гнатюк Олексій Михайлович (22.04.1989, м Вінниця), к-т геогр. наук, соціо-економіко-географ.

Закінчив кафедру економічної та соціальної географії географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2012 р. за спеціальністю «Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка». У 2015 р., після закінчення аспірантури у Київському університеті імені Тараса Шевченка, захистив дисертацію на тему «Суспільно-географічні аспекти дослідження територіальної ідентичності населення Подільського регіону» та отримав науковий ступінь кандидата географічних наук. Дисертацію виконав під науковим керівництвом д.е.н., проф., член-кор. НАПН України Я. Б. Олійника.

На географічному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка працював як інженер (2015) та молодший науковий співробітник (2016-2017) НДС «Регіональних проблем економіки і політики», географ І категорії у складі навчально-допоміжного персоналу кафедри економічної та соціальної географії (з 2018 р.), асистент кафедри економічної та соціальної географії (з 2018 р.).

Викладає курси: “Методи регіональних досліджень”, “Методи просторового аналізу”.

Сучасні наукові інтереси: територіальна та регіональна ідентичність, постсоціалістичні трансформації міст, субурбанізація, критична топоніміка. Опублікував особисто та в співавторстві понад 60 наукових праць.

Член Українського Географічного Товариства (з 2012 р.) та ГО «Товариство дослідників України» (з 2015 р.).

Член редакційних колегій фахових наукових журналів «Економічна та соціальна географія» (відповідальний редактор-секретар), «Вісник Київського університету. Географія».

Лауреат Премії імені Тараса Шевченка Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2012) за цикл наукових праць “Територіальні рівні територіальної ідентичності населення України”. Стипендіат Кабінет Міністрів України (2020).

А. Л. Мельничук