Горєв Л.М.

Горєв Л.М.
Осн. праці::
Меліоративна гідрохімія. К., 1984 (у співавт.); Оптимізація екосередовищ: У 3 т. К., 1997 (у співавт.); Гідроекологічні моделі: У 2 тт. К., 1999 (у співавт.).
Життєпис:

Горєв Леонід Миколайович (03.08.1939, м. Ромни Сум. обл. – 18.11.1999, м. Київ), д-р геогр. наук, проф., гідрогеолог, гідрохімік.

Закінчив 1963 Київ. ун-т за фахом геолог-гідрогеолог. Працював інженером-гідрогеологом, 1966-71 нач. партії тресту Київгеологія. З 1971 працював у Київ. ун-ті: старш. наук. співроб. проблемної НДЛ гідрохімії, доц., проф., 1993-99 зав. каф. гідрології і гідрохімії (тепер гідрології та гідроекології) географічного ф-ту. Канд. дис. (1971), докт. дис. “Теоретичні і методол. основи гідрохімії зрошуваних земель” (1986, Гідрохімічний ін-т, м. Ростов-на-Дону). Розробив та читав спец. курси з гідрохімії: “Меліоративна гідрохімія”, “Регіон. гідрохімія”, “Методика гідрохімічних досліджень” та ін.

Створив 7 нових спец. курсів. Досліджував проблеми меліоративної гідрохімії, основи моделювання в гідрохімії і гідроекології, оптимізації екосередовищ. Займався дослідженнями, пов`язаними з проблемою оцінки, прогнозування, регулювання, менеджменту й оптимізації якості природ. вод, підвищення ефективності зрошувальних меліорацій, теорет. питаннями гідрохімії. Почесний працівник Гідрометслужби України. Автор понад 200 наук. праць, у творчому доробку – 41 книга.

Л-ра: Географічна енциклопедія України. 1989. Т.1; Хільчевський В.К. Кафедра гідрології і гідрохімії: освіта і наука. К., 2000; Українські гідрологи, гідрохіміки, гідроекологи / За ред. В.К. Хільчевського. К., 2004; Географічний факультет у персоналіях: Довідник. К., 2008. Арх.: Архів КНУ імені Тараса Шевченка, 1999, спр.21-ПВС.

В.К. Хільчевський