Гребінь В.В.

Гребінь В.В.
Осн. праці::
Загальна гідрологія: Підруч. К., 2008 (у співавт.); Гідролого-гідрохімічна характеристика мінімального стоку річок басейну Дніпра: Монографія. К., 2007 (у співавт.).
Життєпис:

Гребінь Василь Васильович (20.12.1964, м. Чита, Росія), канд. геогр. наук, доц., гідролог-гідрохімік.

Закінчив 1987 географічний ф-т каф. гідрології та гідрохімії Київ. ун-ту. 1987-92 працював у проблемній НДЛ гідрохімії (тепер гідроекології та гідрохімії) геогр. ф-ту Київ. ун-ту: інженером, мол. наук. співроб., з 1992 асист., з 1999 доц. каф. гідрології та гідрохімії (тепер гідрології та гідроекології). Канд. дис. “Формування стоку важких металів у лісостеповій зоні України (на прикладі басейну р. Рось)” (1998).

Викладає курси: “Заг. гідрологія”, “Водогосподарські розрахунки”, “Гідрологія гірських регіонів”, “Раціональне використання водних ресурсів”. Виконує дослідження, пов’язані із вивченням впливу клімат. змін на гідрол. характеристики, формуванням стоку води і наносів річок України.

Брав участь в експедиційних дослідженнях Дніпровсько-Бузького та Дністровського лиманів, 30 км зони відчуження ЧАЕС, каскаду Дніпровських водосховищ, дослідженнях на експерим. водозборах Богуславського гідролого-гідрохімічного стаціонару, Придеснянської та Велико-Анадольської воднобалансових станцій, дослідженнях на водоймах-охолоджувачах Хмельн., Пд.-Укр. та Запоріз. АЕС, в басейнах річок Дніпра, Прип’яті, Пв. Бугу, Тиси. Відп. секретар міжвідомчого наук. зб. “Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія” (до 2009). Вчен. секретар спец. ради по захисту дис. Київ. ун-ту (з 2000). Автор понад 100 наук. праць.

Л-ра: Хільчевський В.К. Кафедра гідрології і гідрохімії: освіта і наука. К., 2000; Українські гідрологи, гідрохіміки, гідроекологи / За ред. В.К. Хільчевського. К., 2004; Географічний факультет у персоналіях: Довідник. К., 2008.

В.К. Хільчевський