Гриневецький В.Т.

Гриневецький В.Т.
Осн. праці::
Стаціонарні геофізичні і геохімічні дослідження ландшафтів Київського Полісся: Монографія. К., 1994 (у співавт.); Использование и охрана природной среды Среднего Приднепровья: Монография. К., 1986 (в соавт.); Конструктивно-географические основы рационального природопользования в Украинской ССР. Киевское Приднепровье: Монография. К., 1988 (в соавт.).
Життєпис:

Гриневецький Володимир Трифонович (20.06.1932, c. Березівці Бершадського р-ну Вінниц. обл.), старш. наук. співроб., фізико-географ, ландшафтознавець.

З відзнакою закінчив 1958 географічний ф-т Київ. ун-ту, 1969 асп-ру ун-ту. Працював у ґрунтознавчій експедиції геогр. ф-ту НДС Київ. ун-ту: інженер, старш. інженер-грунтознавець, гол. інженер, 1958-66 нач. експедиції. Брав участь у картографуванні ґрунт. покриву, укладанні і редагуванні великомасштабних карт ґрунтів, с.-г. типів земель, тематичних картограм 17 р-нів Житомир., Київ. і Кіровоград. обл. України, Читинської та Новосибірської обл. Росії, Сх.-Казахстанської – Казахстану. Працював у наук.-досл. групі прикладної фіз. географії геогр. ф-ту Київ. ун-ту.

Організував і забезпечив регулярну діяльність Канівського фіз.-геогр. стаціонару Київ. ун-ту на території держ. природ. заповідника. 1973-77 на стаціонарі за кер. Г. регулярно проводились спостереження за програмою комплекс. Літопису природи. Матеріали спостережень покладені в основу розробки міжфакультетської теми „Біогеоценози Канівського державного заповідника…”. 1977-80 працював на геогр. ф-ті Київ. ун-ту старш. наук. співроб. НДС – відп. виконавця замовленої Київпроектом теми „Природні умови Центральної територіальної зони Київської області: Проект районного планування”. 1966-80 викл. фізичної географії каф. геогр. ф-ту Київ. ун-ту. за сумісн. Канд. дис. “Ландшафтне обґрунтування комплексної меліорації земель” (1989). Розробив програми і метод. настанови з курсів – “Меліоративної географії”, “Меліоративної географії СРСР”.

Читав курси: “Заг. землезнавство”, “Фіз. географія України”, “Географію ґрунтів СРСР”. Керував польовою ґрунто- і ландшафтознавчою практикою студентів, написанням курсових та дипломних робіт. 1971-80 куратор наук. студ. тов-ва геогр. ф-ту Київ. ун-ту. З 1980 працює у відділі фіз. географії (ландшафтознавства) Відділення географії АН УРСР. На створеному за участю Г. і, керованому ним з 1981, Димерському комплекс. геогр. стаціонарі Ін-ту географії НАН України одержано важливу ландшафтознавчо-геофіз. і геохім. спостережну та експерим. інформацію про поліські ландшафти та динаміку їхніх станів впродовж 1981-2009. У 1985 на дослідницькому полігоні працювала одна з секцій VІІІ з’їзду Геогр. тов-ва СРСР. Чл. УГТ: 1995-2000 чл. Президії, 2000-04 чл. Вчен. ради тов-ва.

Нагороджений Почесними грамотами Президії геогр. тов-ва СРСР,  Президії НАН України та ЦК профспілки НАН України. Автор понад 200 наук. праць, 60 енцикл. статей до УРЕ,  у співавт. – Географічна енциклопедія України (1989-93); Екологічна енциклопедія (2006-2008); Енциклопедія Сучасної України (2003-2008).

П.Г. Шищенко