Гродзинський М.Д.

Гродзинський М.Д.
Осн. праці::
Основи ландшафтної екології. К., 1993; Стійкість геосистем до антропогенних навантажень. К., 1995; Концепция, методы и критерии создания экосети Украины. К., 2004; Пізнання ландшафту: місце і простір в 2-х тт. К., 2005; Ніші ландшафтів України у просторі кліматичних факторів. К., 2008.
Життєпис:

Гродзинський Михайло Дмитрович (11.03.1957, м. Київ), д-р геогр. наук, проф., географ-ландшафтознавець.

Закінчив 1979 географічний ф-т Київ. ун-ту. З 1995 проф., зав. фізичної географії та геоекології каф. геогр. ф-ту Київ. ун-ту. Канд. дис. “Геосистеми західної частини Рівнинного Криму, їх динаміка та стійкість до зрошувальних меліорацій” (1983), докт. дис. “Стійкість геосистем до антропогенних навантажень” (1994).

Сфера наук. досліджень: ландшафт. екологія, територ. структури ландшафту, мат. методи оцінки стійкості ландшафтів та прогнозування їх змін, сприйняття ландшафту людиною, планування екомереж. Осн. пед. діяльність – викладання дисциплін, пов’язаних із ландшафт. екологією, геоекол. проблемами сталого розвитку.

Викладав у провід. ун-тах України, США, Англії, Пд. Кореї. Чл. Нац. комітету України Програми ЮНЕСКО “Людина і біосфера”, чл. Президій та Вчен. ради УГТ, Голова Укр. асоціації ландшафт. екологів (IALE-Ukraine). Призначався експертом від України в Міжн. Комісії із захисту р. Дунай (ICPDR), у проектах Програми Розвитку ООН, представляв уряд України на нараді Ради Європи з Ландшафт. конвенції. Акад. АН ВШ України.

Лауреат Нагороди Ярослава Мудрого в галузі науки і техніки АН ВШ України. Відмінник освіти України. Автор бл. 200 наук. праць, 12 монографій, 6 підручників, навч. посіб.

Л-ра: Географи Київського університету: Довідник / Олійник Я.Б., Бортник С.Ю., Гродзинський М.Д., Гуцал В.О. та ін. К., 2003; Укр. геогр. журнал. 2007. № 3.

Я.Б. Олійник