Грубрін Ю.Л.

Грубрін Ю.Л.
Життєпис:

Грубрін Юрій Львович (17.09.1928, м. Сквира, тепер Київ. обл. – 18.06.1990, м. Київ), канд. геогр. наук, доц., геоморфолог.

Закінчив 1951 географічний ф-т Київ. ун-ту. 1951 вступив до асп-ри Київ. ун-ту. З 1954 працював у Київ. ун-ті: старш. викл., 1954-75, 1977-88 доц. каф. геоморфології та палеогеографії, 1975-77 старш. наук. співроб. НДЧ геогр. ф-ту, 1967-75 зав. каф. геоморфології.

Канд. дис. “Геоморфологія басейну р. Стир” (1954). Розвивав морфоскульптурний напрям досліджень рельєфу України, виділив етапи його розвитку. Автор детального геоморфологічного районування території України. Похований на Байковому кладовищі м. Києва.

Автор бл. 120 наук. праць, співавтор 5 монографій.

Осн. праці: Современные геоморфологические процессы на территории Среднего Придніпров’я. К., 1976 (в соавт.); Природные условия  естественные ресурсы СССР. Украина и Молдавия. К., 1983 (в соавт.); Геоморфология Украинской ССР. К., 1990 (в соавт.).

Л-ра: Географічний факультет в персоналіях / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. К., 2008.

С.Ю. Бортник