Іщук С.І.

Іщук С.І.
Осн. праці::
Географія промислових комплексів. К., 1993; Територіально-виробничі комплекси і економічне районування. К., 1996; Розміщення продуктивних сил і територіальна організація виробництва. К., 2002; Промислові комплекси України: наукові основи територіальної організації. К., 2003; Київська господарська агломерація: досвід регіонального менеджменту. К., 2005 (у співавт.), Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка. К., 2006.
Життєпис:

Іщук Степан Іванович (14.12.1937, с. Івча Літинського р-ну Вінниц. обл.), д-р геогр. наук, проф., економіст-географ.

Закінчив 1959 геогр. ф-т ЛДУ імені Івана Франка, 1968 асп-ру Сектору географії при Ін-ті геол. наук АН УРСР (м. Київ). 1959-65 старш. лаборант, зав. каб., асист. каф. політекономії ЛДУ. З 1968 мол. наук. співроб. відділу теорії економіки районів і екон. географії Сектору географії Ради по вивченню продуктивних сил АН УРСР. З 1970 старш. викл., з 1978 доц., з 1997 проф. економічної та соціальної географії каф. географічного ф-ту Київ. ун-ту.

Канд. дис. “Територіальна спеціалізація і виробничі зв’язки промисловості” (1968), докт. дис. “Виробничі комплекси: територіальна і комплексно-пропорційна організація” (1996). Фахівець у галузі теорії сусп. географії, регіоналістики, територ. організації вир-ва і пром. комплексів. Вивчає умови і фактори формування і розвитку міжгалузевих пром. комплексів України, напрямки їх реструктуризації.

Розробляє наук. основи нового напрямку в сусп. географії – суcп.-госп. комплексології. Відп. ред. наук. зб. “Економічна та соціальна географія”, чл. експерт. ради ВАК України з геогр. наук. Академік АН ВШ України. Відмінник нар. освіти України (1990). Лауреат нагороди Ярослава Мудрого ВШ АН. Почесний проф. Полтав. ун-ту споживчої кооперації. Присвоєно почесне звання “Засл. діяч науки і техніки України” (2009).

Автор бл. 250 наук. праць.

Л-ра: Іщук Степан Іванович / Академіки Академії наук вищої школи.  К., 2001; Географи Київського університету: Довідник / Олійник Я.Б., Бортник С.Ю., Гродзинський М.Д., Гуцал О.В. та ін. К., 2003; До 70-річчя С.І. Іщука // Український географічний журнал, 2008. № 1; Географічному факультету-75. К., 2008; Географічний факультет у персоналіях / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук та ін. К., 2008.

Я.Б. Олійник