Хільчевський В.К.

Хільчевський В.К.
Життєпис:

Хільчевський Валентин Кирилович (23.12.1953, Хотів, Києво-Святошинського р-ну Київ. обл.), доктор геогр. наук (1996), професор (1997), почесний працівник Гідрометслужби України (2003), засл. діяч науки і техніки України (2009), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2017), гідролог-гідрохімік, гідроеколог, фахівець з якості вод та управління водними ресурсами.

Закінчив у 1976 р. Київський держуніверситет ім. Т.Г. Шевченка, географічний факультет за фахом географ-гідролог-гідрохімік. 1976-1988 рр. – науковець, начальник експедицій у проблемній н.-д. лабораторії гідрохімії географічного факультету. У 1988 р. отримав вчене звання старшого наук. співробітника. 1989-1997 рр. – доцент, професор, 2000-2002 рр. – зав. кафедри гідрології та гідрохімії, 2002-2019 рр. – зав. кафедри гідрології та гідроекології географічного факультету. З 2019 р. – професор кафедри гідрології та гідроекології.

В 1988-1989 рр. проходив наукове стажування і читав лекції в Бухарестському університеті (Румунія). Виконав дослідження, присвячені теоретичним основам формування хімічного складу поверхневих вод під дією антропогенних факторів, проблемам регіональної гідрохімії та моніторингу якості вод, теоретичним та прикладним питанням гідроекології.

Засновник нового наукового напряму – агрогідрохімія. Співавтор гідрографічного районування території України, затвердженого Верховною Радою України у 2016 р.

Брав участь в експедиціях на території України, Росії, Білорусі, Румунії: Валдайських і Шацьких озерах, у басейнах річок Прип’яті, Дніпра, Південного Бугу, Сулинського і Георгієвського гирл Дунаю, річок Південних Карпат і Трансільванського плато, північно-західної частини Чорного моря.

Засновник (2000) і головний редактор періодичного наук. збірника “Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія”, започаткував проведення Всеукр. наукових конференцій з міжнародною участю “Проблеми гідрології, гідрохімії, гідроекологіЇ” (2001). Голова спецради із захисту докторських дисертацій з гідрології та метеорології (2003-2018 рр.). Керівник університетської наук. школи гідрохімії та гідроекології.

Підготував 4 докторів і 10 кандидатів наук.

Основні праці: Автор та співавтор понад 500 наук. праць: статті, 60 книг (30 монографій, 10 підручників, 20 навч. посібників), серед яких “Роль агрохімічних засобів у формуванні якості вод басейну Дніпра” (1996); “Водопостачання і водовідведення: гідроекологічні аспекти” (1999); “Гідрохімія океанів і морів” (2003); «Загальна гідрологія» (2008); «Основи гідрохімії» (2012); «Регіональна гідрохімія України» (2019); «Моніторинг природних водних джерел Карпатського національного природного парку» (2019); «Нариси історії гідрохімії в Україні» (2020); «Агрогідрохімія» (2021); «Global Water Resources: Distribution and Demand». In: Clean Water and Sanitation. Encyclopedia of the UN Sustainable Development Goals. Springer (2021).

Література: Українські гідрологи, гідрохіміки, гідроекологи: довідник. К.: Ніка-Центр, 2004. С. 153-156; Гребінь В.В., Забокрицька М.Р. Український гідролог-гідрохімік Валентин Хільчевський. К.: ДІА, 2019. 216 с.; Біобібліографія професора гідролога-гідрохіміка Валентина Хільчевського // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. 2019. 2(53). С. 106-140.

С.П.Запотоцький