Кіптенко В.К.

Кіптенко В.К.
Життєпис:

Кіптенко Вікторія Костянтинівна (25.12.1966, м. Бровари Київ. обл.), канд. геогр. наук, доц., географ-країнознавець.

Закінчила 1989 Київ. ун-т зі спец. “географ, методист екскурсійної справи, викл. географії”, 1996 асп-ру ун-ту. 1989-92 перекладач Київ. інтурбюро. У Київ. ун-ті: з 1992 зав. лаб. геоінформації і туризму, з 1994 асист., з 2001 доц. країнознавства і туризму каф. Канд. дис. “Територіальна організація комплексу міжнародного туризму України” (1997).

Розробила та викладає курси: “Організація і економіка туризму”, “Екскурсознавство і музеєзнавство”, “Менеджмент туризму”, “Геоглобалістика”, “Теорія країнознавства і світосистемного аналізу”, “Управління регіон. розвитком туризму”, “Основи теорії географії рекреації і туризму”, “Міжн. інформ. системи”, “Основи країнознавства”, “Протокол і етикет”, “Геоінформ. менеджмент”.

Читає курси: “Основи країнознавства”, “Геоглобалістика”, “Теорія країнознавства і геоглобалістики”, “Ділове спілкування і протокол”, “Інформ. менедмент”. Розроблений електронно-комп’ют. комплекс (розділи “Міжн. туризм”, “Європа”). Сфера наук. діяльності: менеджмент турист. територій, моделювання територ. орг. турист. систем, країнознавство, глобалізація суcп. розвитку. Автор та співавтор понад 30 наук. праць та навч.-метод. посіб. Нагороджена медаллю “За звитягу”.

Осн. праці: Світове господарство в умовах глобалізації: Монографія. К., 2004 (у співавт.); Менеджмент туризму. Туроперейтинг. Понятійно-термінологічні основи, сервісне забезпечення турпродукту: Навч. посіб. К., 2004 (у співавт.); Екскурсознавство і музеєзнавство. К., 2007 (у співавт.); Туризмознавство: вступ до фаху:підручник. К., 2008 (у співавт.);  Країнознавство: основи теорії: навч. посіб. К., 2009 (у співавт.).

Л-ра: Географи Київського університету: Довідник / Олійник Я.Б., Бортник С.Ю., Гродзинський М.Д., Гуцал В.О. та ін. К., 2003.

О.О. Любіцева