Клосовський О.В.

Клосовський О.В.
Осн. праці::
Климатические особенности Одессы. О., 1883; Климат Киева по наблюдениям Метеорологической обсерватории Университета св. Владимира. О., 1898; Материалы для климатологии Юго-Запада России. О., 1913; Современное состояние вопроса о предсказании погоды. О., 1913; Основы метеорологии. О., 1918.
Життєпис:

Клосовський Олександр Вікентійович (1846, м. Житомир – 31.03.1917, м. Петроград), д-р фіз. географії, проф., чл.-кор. Петерб. АН, фізик, геофізик, метеоролог, кліматолог.

Закінчив 1868 фіз.-мат. ф-т Київ. ун-ту. 1869-76 працював у Київ. військ. гімназії і розробляв матеріали метеорол. спостережень по м. Києву. Упродовж 1876-79 працював у Київ. ун-ті, з 1877 приват-доц. Читав лекції з метеорології та фіз. географії. 1879 звільнений за виступ проти реакційної частини професорів. Переїхав до Одеси, де викладав у Новоросійському (тепер Одеському) ун-ті й досяг осн. своїх успіхів як науковець. За ґрунтовний огляд метеорол. досліджень “Новітні успіхи метеорології” здобуває ступінь магістра фіз. географії (1882).

З 1909 працює в С.-Петерб. ун-ті й водночас викладає геофізику на каф. фізики ВЖК. Ступеня д-ра фіз. географії удостоєний за роботу про електр. енергію в атмосфері і грози в Росії. Сфера наук. досліджень: метеорологія та кліматологія. Ініціатор застосування мат. та експерим. методів у метеорології. Автор фундамент. праць з кліматології Росії та України, погодного режиму, температури і солоності вод Чорного моря. Створив скорочений курс метеорології для ВНЗ, а також підручники з геофізики та фіз. географії.

Заснував Метеорол. мережу Пд. Заходу Росії, яка  розпочала регулярні спостереження (з 1886). Ініціатор створення Одес. магнітно-метеорол. обсерваторії (1892). Ред.-видавець праць організованої ним мережі метеостанцій “Метеорологічний огляд” (19 випусків, 1887-1909), а також “Літописів Магнітно-метеорол. обсерваторії Новоросійського університету” (11 тт., 1894-1906).

Нагороджений золотими медалями РГТ і Петерб. АН. Похований в Олександро-Невській Лаврі в С.-Петерб.

Л-ра: Гидрометеорологическая служба Украины за 50 лет Советской власти. Л., 1970; Кліментов Л.В. Олександр Вікентійович Клосовський: Бібліографічні матеріали. О., 1959; Нездюров Д.Ф. А.В. Клоссовский – первый русский метеоролог-геофизик. Л., 1951; Колісник П.І. О.В. Клосовський – видатний вчений, педагог, громадський діяч // Географічний збірник. 1962.  № 6; Географічна енциклопедія України. К., 1990. Т. 2; Кобченко К.А. «Життя – праця, праця – життя» (до 160-річчя від дня народження Олександра Клосовського) // Українознавство – 2006: Календар-щорічник. К., 2005  Арх.: ЦДІАК України. Ф. 707, оп.24, 1858, спр. 87, 432.

В.І. Затула