Кнорр Е.А.

Осн. праці::
Disquisitiones quadam de aortu maris 40. Berlini, 1830; Bestimmund d. absoluter Hohe von Kasan // Bull de la Scc. Nat. Moscov, 1837; Meteorologesche Beobachtungen aus dem Lehrberik der Kais Russ. Univ Kesan (1835-1836). Kasan, 1841.
Життєпис:

Кнорр Ернест Августович (23.11.1805, м. Герцберг Саксонської провінції Пруського королівства (тепер Німеччина) – дата смерті не встановлена, м. Дрезден, Німеччина), д-р філософії, ордин. проф.

Закінчив 1827 Берлінський ун-т. 1846-58 працював на каф. фізики Київ. ун-ту на посаді ордин. проф. Читав курси: оптичної фізики на фіз.-мат. та мед. ф-тах, фіз. географії. Засновник Метеорологічної обсерваторії при Київ. ун-ті, якою керував протягом 1854-58. У Метеорол. обсерваторії розпочалися метеорол. спостереження над тиском атмосфери, температурою та вологістю повітря, напрямом та силою вітру, кількістю опадів.

Осн. наук. дослідження у галузях: фізики, геофізики, метеорології. Нагороджений орденами: св. Анни (ІІІ (1846), ІІ (1852) ступенів, ІІ ступеня з Імперською короною (1854)).

Л-ра: Биографический словаръ профессоровъ и преподавателей Императорского Университета св. Владимира (1834-1884) / Сост. и издан под ред. проф. ордин. В.С. Иконникова. К., 1884.Арх.: ДАК. Ф.16, оп. 465, спр. 4750, арк. 224, зв. 237.

І.М. Щербань