Косоногов Й.Й.

Косоногов Й.Й.
Осн. праці::
Атмосферное електричество и земной магнетизм. К., 1898; Концентрический учебник физики. М., 1914; Экспериментальные приемы определения диэлектрических коэффициентов. СПб., 1903; Оптический резонанс; Продолжительность солнечного сияния в Киеве за 1894-1897 гг. К., 1898; Основания физики. К., 1914, 1919.
Життєпис:

Косоногов Йосип Йосипович (31.03.1866, станиця Кам’янська, тепер м. Каменськ-Шахтинський Ростов. обл., Росія  – 22.03.1922, м. Київ), ордин. проф., акад. АН УРСР, фізик, геофізик, метеоролог.

Закінчив 1889 Ун-т св. Володимира. Працював асист. на каф. фізики Ун-ту св. Володимира. 1895-1902 керував Метеорологічною обсерваторією та Придніпровською метеорол. мережею. 1901 після захисту магіст. дис. “К вопросу о диэлектриках” призначений екстраордин. проф. каф. фізики. 1904 захистив докт. дис. “Оптический резонанс как причина избирательного отражения и поглощения света”, став ордин. проф. У 1922 обраний акад. ВУАН.

1903-22  працював  в Ун-ті св. Володимира на посаді проф., зав. фізичної географії каф. Завідував каб. фіз. географії. 1904-22 керував роботою каф. теорет. фізики та фіз. лаб., ордин. проф. Викладав курси фізики для студентів медичного ф-ту, курси експерим. та теорет. фізики для студентів фіз.-мат. ф-ту, метеорології,  фіз. географії. К. надруковані курси лекцій “Основания физики”, “Теория света”, написані книги для сш “Концентрический учебник физики для средних учебных заведений”, “Первые беседы по физике”, “Начальная физика. Курс первой ступени”. Неодноразово ставив питання про заснування при Київ. ун-ті Фіз. ін-ту. 1914-16 викладав фіз. географію на курсах підвищення кваліфікації учителів-географів м. Києва.

Сфера наук. діяльності: дослідження з фізики діелектриків, електр. коливань, оптичного резонансу, метеорології і фіз. географії. Вивчав річний хід тривалості сонячного сяйва, інтенсивність нічного випромінювання, а також залежність розвитку цукрових буряків та їх врожаю від температури і вологості повітря, атмосферних опадів, хмарності та ін. метеорол. величин. Найважливіші наук. праці стосуються дослідження оптичного резонансу та електролізу за допомогою ультрамікроскопу. Ініціатор видання с.-г. бюлетеня Метеорол. обсерваторії, а також окремого вид. про стан цукробурякових плантацій.

Л-ра: АН України. Персональний склад. 1918-1993. К., 1993; Географи Київського університету. К., 2003; Географічний факультет у персоналіях. К., 2008; Гидрометеорологическая служба Украины за 50 лет Советской власти.  Л., 1970; История АН Украинской ССР. К., 1979; Й.Й. Косоногов (до 90-річчя з дня народження). // Радянська школа, 1956. № 3; Локтєв В., Пономаренко Л. Фундамент природознавства (Сторінки історії Відділення фізики і астрономії НАН України). // Вісник Національної Академії Наук України, 2009. №2.

В.І. Затула