Ковтонюк О.В.

Ковтонюк О.В.
Життєпис:

Ковтонюк Ольга Володимирівна (21.04.1975, м. Київ), канд. геогр. наук, доц., геоморфолог.

Закінчила 1997 географічний ф-т Київ. ун-ту, 2000 асп-ру ун-ту. У Київ. ун-ті: мол. наук. співроб. (2000), асист. (2004), доц. (2009) землезнавства та геоморфології каф. Канд. дис. “Геоструктурний аналіз Кіровоградської морфоструктури центрального типу” (2004).

Досліджує проблеми структурної геоморфології, морфоструктурного аналізу та картографування, сучас. геоморфологічні процеси. Автор понад 20 наук. праць. Читає курси: “Мінералогія та петрографія”, “Геологія корисних копалин”, “Літологія та фаціальний аналіз”.

Осн. праці: Використання космічної інформації у географічних дослідженнях. Метод. рекомендації до вивчення дисципліни “Космічне землезнавство” для студентів географічних факультетів. К., 2008 (у співавт.); Основи мінералогії та петрографії: Навч. посіб. для виконання лабораторних робіт з курсу “Геологія загальна та історична”. К., 2008 (у співав.).

Л-ра: Географічний факультет в персоналіях / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. К., 2008.

Н.М. Погорільчук