Кривченко Г.О.

Кривченко Г.О.
Осн. праці::
Збірник статистичних відомостей по народному господарству України. К., 1919; Производство масличных семян и маслобойная промышленность Украины. К., 1919; Внутренний грузооборот и внешняя торговля Украины. К., 1923; Нариси світового господарства. К., 1928; Словник економічної термінології. К., 1929.
Життєпис:

Кривченко Георгій Олексійович (1883, с. Кибинці Полтав. губ., тепер Полтав. обл. – 1960, м. Київ), д-р політ. економії, проф., економіст, економіко-географ.

Закінчив 1906 екон. відділ Ленінгр. політехн. ін-ту. У 1909 закінчив навчання на ф-ті держ. гос-ва Мюнхенського ун-ту,  де присуджено  вчен. ступінь д-ра політ. економії. 1906-11 працював у Німеччині.

Після повернення в Росію керував бюджетним дослідженням селянських гос-в Пензенської губ. (1913-14). 1915-17 працював в особовій раді з продовольства і в Мін-ві продовольства. 1918-19 кер. стат. відділу Мін-ва торгівлі і пром-сті у Києві. 1919-20 кер. роботами демографічного ін-ту ВУАН. 1920-22 проф. статистики Саратов. ін-ту нар. гос-ва і Саратов. ун-ту. 1922-31 проф. каф. екон. географії та світ. гос-ва Київ. ІНО.

1928-31 старш. наук. співроб. ВУАН. 1931-32 проф. каф. екон. географії та статистики Полтав. технол. ін-ту м’ясної пром-сті. 1932-33 кер. екон. групи в Бюро Великої Волги (м. Москва). 1941-43 зав. відділом екон. географії, 1943-44 старш. наук. співроб. НДІ географії.

1944-49 проф. каф.  екон. географії Київ. ун-ту. Докт. дис. “География сельского хозяйства Центрального Полесья и его основные проблемы (опыт анализа его узких мест и путей их преодоления)” (1951). Сфера наук. інтересів: стат. дослідження, проблеми розвитку торгівлі України, сіл. гос-во України.

Автор  20 наук. праць, 7 посіб. і підруч.

Л-ра: Професорсько-викладацький склад кафедри економічної і соціальної географії // Економічна та соціальна географія, 1999. Вип. 48.; Географи Київського університету: Довідник / Олійник Я.Б., Бортник С.Ю., Гродзинський М.Д., Гуцал В.О. та ін. К., 2003, Географічний факультет у персоналіях / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук та ін. К., 2008.Арх.: Архів КНУ імені Тараса Шевченка, 1958, спр. 29–ПВС.

Я.Б. Олійник