Купач Т.Г.

Купач Т.Г.
Життєпис:

Купач Тетяна Геннадіївна (17.09.1973 р., смт. Федотово Вологодської обл. Російської Федерації) канд. геогр. наук, асист. каф. географії України географічного ф-ту Київ. ун-ту. З 2003 працює в складі ландшафтної екології та аерокосмічного моніторингу навколишнього середовища наук.-дослід. лаборат. Київ. ун-ту.

Канд. дис. “Методика географо-топонімічних досліджень України (на прикладі ойконімів)” (2008). З 2008 року асист. географії України каф. Наукові інтереси спрямовані на дослідження урбанізованих середовищ, оцінки комфортності міського довкілля, природно-рекреаційного потенціалу великих міст, застосування інноваційних технологій в природничі та суспільно-географічні дослідження. Автор 18 наукових праць.

Дмитрук О.Ю.