Курач Т.М.

Курач Т.М.
Життєпис:

Курач Тамара Миколаївна (27.02.1969, м. Київ), канд. геогр. наук, асист., географ-картограф.

Закінчила 1992 географічний ф-т Київ. ун-ту зі спец. “картограф, викл.”, 2001 асп-ру відділу картографії Ін-ту географії НАН України. 1992-2005 інженер, мол. наук. співроб., старш. наук. співроб. Ін-ту географії НАН України. З 2005 асист. геодезії та картографії каф. Київ. ун-ту.

Читає курси: “Проектування та складання карт”, “Геосистемне картографування”, “Картографія”, “Суспільно-географічна картографія”, “Дистанційне зондування Землі”. Канд. дис. (наук. кер. чл.-кор. НАН України проф. Л.Г. Руденко) “Картографування динаміки соціально-економічних явищ (на прикладі населення України)” (2003). Наук. інтереси: тематичне картографування, застосування матеріалів дистанційного зондування Землі для складання й дослідження карт. Автор 20 наук. праць.

Осн. праці: Дослідження демографічних характеристик в Україні. К., 2003.

А.М. Молочко