Курило С.М.

Курило С.М.
Життєпис:

Курило Святослав Михайлович (01.09.1976, м. Київ), канд. геогр. наук, доц.

Закінчив 1998 географічний ф-т Київ. ун-ту зі спец. “гідрологія і гідрохімія”, 2002 асп-ру Київ. ун-ту, гідрології та гідроекології каф. З 1998 працював мол. наук. співроб. в Ін-ті геол. наук НАН України. У 2002 асист. каф. гідрології та гідроекології Київ. ун-ту, з 2008 доц. Канд. дис. “Оцінка міграції стронцію-90 в природних водах зони відчуження Чорнобильської АЕС (на прикладі експериментального водозбору р. Борщі)” (2002).

Наук. інтереси: дослідження трансформацій хім. складу поверхневих вод, радіоекологічні дослідження. Автор понад 20 наук. праць.

Осн. праці: Загальна гідрологія: Підруч. К., 2008 (у співавт.); Оцінка впливу заболочених ділянок на формування міграції стронцію-90 в межах малого водозбору // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 2004. Т.3.

Л-ра: Українські гідрологи, гідрохіміки, гідроекологи / За ред. В.К. Хільчевського. К., 2004; Географічний факультет у персоналіях: Довідник. К., 2008.

В.К. Хільчевський