Кузьминська О.К.

Кузьминська О.К.
Життєпис:

Кузьминська Олена Костянтинівна (09.09.1954, м. Київ – 05.04.1997, м. Київ), канд. геогр. наук, доц., економіко-географ.

З відзнакою закінчила 1976 економічної географії каф. Київ. ун-ту. З 1976  працювала на каф. екон. географії Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті 1994-97: викл., доц. каф. гуманіт. дисциплін підгот. ф-ту для інозем. студентів, доц. каф. міжн. екон. відносин Інституту міжнародних відносин, каф. міжн. журналістики Інституту журналістики.

З 1992 працювала на географічному ф-ті Київ. ун-ту доц. країнознавства і туризму каф. Канд. дис. (кер. акад. НАН України М.М. Паламарчук) “Территориальная организация промышленности и расселения в зоне городской агломерации (на примере Киевской агломерации)” (1985).

Сфера наук. досліджень: геогр. проблеми європ. інтеграції,  формування зовнішньоекон. комплексу України. Автор 12 наук. праць.

Осн. праці: К вопросу о функционально-территориальной организации городских агломераций / Современные проблемы географии. Пермь, 1985; Проблемы территориальной организации промышленной системы крупного города / Географическое общество СССР. VІІІ съезд. К., 1986; Економічна і соціальна географія світу: Підруч. К., 1997 (у співавт.);.

Л-ра: Географи Київського університету: Довідник / Олійник Я.Б., Бортник С.Ю., Гродзинський М.Д., Гуцал В.О. та ін. К., 2003.

О.О. Любіцева