Лебідь М.І.

Лебідь М.І.
Життєпис:

Лебідь Микола Іванович (27.07.1919, с. Козаче, тепер Чутівського р-ну Полтав. обл. – 1968, м. Київ), доц., геодезист.

Закінчив 1947 геодез. ф-т Харків. гірничо-індустріального ін-ту. З 1948 викл. Полтав. технікуму землеустрою. 1949-53 працював нач. топогеодезичної партії Укр. відділення Союзмаркштресту. 1954-56 радник посла СРСР у КНР з топографічних, астроном. та аерофотозйомочних робіт. 1956-57 нач. вироб. відділу Союзмаркштресту. 1957-64 старш. інженер з топогеодезичних і маркшейдерських робіт Гол. Управ. геології і охорони надр при РМ УРСР. 1964-68 викл., з 1966 доц. геодезії та картографії каф. Київ. ун-ту.

Підготував до захисту канд. дис. за матеріалами великомасштабних топографічних знімань, але раптово помер. Працював над проблемами великомасштабної топографічної зйомки. Розробив і написав декілька офіційних техн. документів, які регламентували проведення низки топографічних і геодез. робіт. Автор 18 наук. праць з топографії та геодезії. Осн. праці: Основные положения о государственной геодезической сети Китайской Народной Республики. Пекин, 1955 (в соавт.); Инструкция по крупномасштабной съемке масштабов 1:5 000, 1:2 000, 1:1 000 и 1:500. – Пекин, 1956 (в соавт.); Положение о порядке технического контроля и приемке аэротопогеодезических и маркшейдерских работ в экспедициях и геологических трестах Главгеологии Украинской ССР. К., 1958 (в соавт.); Инструкция по производству топографогеодезических работ при геологических разведках. К., 1960 (в соавт.).

Л-ра: Географи Київського Університету: Довідник / Олійник Я.Б., Бортник С.Ю., Гродзинський М.Д., Гуцал В.О. та ін. К., 2003; Персоналії // Картографія та вища школа: Зб. наук. праць. К., 2007. Вип. 12.

А.М. Молочко