Левківський С.С.

Левківський С.С.
Життєпис:

Левківський Степан Степанович (23.08.1934, с. Ширмівка Погребищенського р-ну Вінниц. обл.), канд. геогр. наук, доц., гідролог.

Закінчив 1958 Київ. ун-т зі спец. “гідрологія суші”. 1965-98 працював у Київ. ун-ті доц. каф. гідрології і гідрохімії (нині гідрології та гідроекології каф.) географічного ф-ту. Канд. дис. “Дослідження річного стоку річок рівнинної території України” (1965). Читав спец. курси: “Річковий стік”, “Раціональне використання та охорона водних ресурсів”, “Гідротехніка”, “Водні меліорації” та ін. Визначив елементи водних балансів та водних ресурсів України в цілому і за адмін. областями та басейнами річок, оцінив вплив госп. діяльності на водні ресурси. Автор понад 80 наук. праць.

Осн. праці: Водные ресурсы Украины. Использование и охрана. К., 1979; Комплексное использование и охрана водных ресурсов СССР. М., 1982; Загальна гідрологія. К., 2000 (у співавт.).

Л-ра: Хільчевський В.К. Кафедра гідрології і гідрохімії: освіта і наука. К., 2000; Українські гідрологи, гідрохіміки, гідроекологи / За ред. В.К. Хільчевського. К., 2004; Географічний факультет у персоналіях: Довідник. К., 2008.

В.К. Хільчевський