Лозовіцький П.С.

Лозовіцький П.С.
Життєпис:

Лозовіцький Павло Станіславович (26.03.1956, с. Видумка Червоноармійського р-ну Житомир. обл.), канд. техн. наук, гідрогеолог, гідрохімік.

Закінчив 1978 ОДУ ім. І.І. Мечникова геол.-геогр. ф-т зі спец. “інженер геолог-гідроеколог”. 1978-81 працював в ін-ті “Укрдіпроводгосп”: інженер, старш. інженер. 1988-94 інженер І кат., 1994-2001 наук. співроб., старш. наук. співроб. відділу мікрозрошення і водопостачання Ін-ту гідротехніки і меліорації УААН. У Київ. ун-ті: з 2001 старш. наук. співроб. гідроекології та гідрохімії НДЛ, з 2002 доц. гідрології та гідроекології каф. географічного ф-ту).

Читає спец. курси: “Агрогідрохімія”, “Гідрогеологія з основами інж. геології”, “Меліоративна гідрохімія”, “Екол. аспекти водокористування в Україні”. Займається дослідженнями еколого-меліоративного стану агроландшафтів різних природно-кліматичних зон, впливу тривалого зрошення з водойм різної якості на властивості ґрунтів, хім. складу води поверхневих джерел зрошення. Проводив дослідження на зрошувальних системах Пд. України, Пн.-Кримського каналу. Автор 61 наук. праць.

Осн. праці: Changes in the Properties of Dark Chestnut Soils under the Impact of Long-Term Irrigation (the Kakhovka Irrigation System) / Interperiodika, Great Britain, Birmingham, AL, ETATS-UNIS. Eurasian soil science, 2005; P.S. Losovitskii and Bilai. Effect of Chemical Ameliorants on the Chemistry of Surface Water Used for Irrigation / Interperiodika, Great Britain, Birmingham, Water Resources, 2001. Vol. 28, № 4. (у співавт.); Лозовицкий П.С. Классификация природных вод юга Украины по улучшению их химического состава перед поливом. // Агрохимия, 2006 (Россия);

Л-ра: Українські гідрологи, гідрохіміки, гідроекологи / За ред. В.К. Хільчевського. К., 2004; Географічний факультет у персоналіях: Довідник. К., 2008.

В.К. Хільчевський