Лук’янець О.І.

Лук’янець О.І.
Життєпис:

Лук’янець Ольга Іванівна (15.06.1961, м. Магнітогорськ Челябінської обл.), канд. геогр. наук, географ-гідролог.

Закінчила 1983 географічний ф-т Київ. ун-ту, каф. гідрології суші. З 1984 працювала в лаб. гідрол. прогнозів (тепер лаб. досліджень стоку та небезпечних явищ і гідролог. прогнозів) Укр. наук.-досл. гідрометеорологічного ін-ту: інженер, провід. інженер, наук. співроб. З 2002 працює у Київ. ун-ті асист., доц. (2009) гідрології та гідроекології каф. геогр. ф-ту. Канд. дис. “Система прогнозування паводків у Закарпатті на основі дослідження та математичного моделювання процесів стоку” (2003).

Викладає спец. курси: “Гідрологія України”, “Воднобалансові дослідження і розрахунки”, “Гідрол. прогнози”. Працювала над дослідженнями, спрямованими на створення систем прогнозування паводків і повеней у Карпатському регіоні та в басейні Прип’яті, застосовуючи мат. моделювання процесів формування стоку. Відп. секретар міжвідомчого наук. зб. “Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія” (2010). Автор понад 30 наук. праць.

Осн. праці: Загальна гідрологія: Підруч. К., 2008 (у співавт.).

Л-ра: Українські гідрологи, гідрохіміки, гідроекологи / За ред. В.К. Хільчевського. К., 2004; Географічний факультет у персоналіях: Довідник. К., 2008.

В.К. Хільчевський