Любіцева О.О.

Любіцева О.О.
Життєпис:

Любіцева Ольга Олександрівна (13.05.1953, м. Мінськ, Білорусь), д-р геогр. наук, проф., соціогеограф.

Закінчила 1977 географічний ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті з 1977: інженер, мол. наук. співроб. НДЧ геогр. ф-ту. З 1992 на країнознавства та туризму каф. Київ. ун-ту: асист., доц., з 2006 зав. каф. Канд. дис. “Територіальна організація галузевого комплексу сфери послуг (на прикладі автотехобслуговування в Українській РСР)” (1985), докт. дис. “Геопросторова організація туристичного процесу” (2003). Голова профбюро геогр. ф-ту (з 1995), чл. президії профкому ун-ту.

Чл. 2 спец. вчен. рад Київ. ун-ту по захисту дис. Фахівець з проблем соц. географії, зокрема географії туризму, послуг, культури та релігії. Розробник стандарту вищої освіти в галузі туризму. Експерт держ. акредитац. комісії з культури, мистецтва та туризму МОН України. Почесний працівник туризму.

Автор бл. 150 наук. праць, 1 монографії, підруч., 5 навч. посіб.

Осн. праці: Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти): Монографія. К., 2002; Ринок туристичних послуг: Навч. посіб. 2003 (2005, 2007); Методика розробки турів. К., 2003 (2008); Туристичне країнознавство: країни-лідери туризму / Заг. ред. проф. О.О. Любіцевої. К., 2008 (у співавт.); Географія релігій. К., 1998 (у співавт.).

Л-ра: Географи Київського університету: Довідник / Олійник Я.Б., Бортник С.Ю., Гродзинський М.Д., Гуцал В.О. та ін. К., 2003.

Б.П. Яценко