Малиновська О.Ю.

Малиновська О.Ю.
Життєпис:

Малиновська Оксана Юріївна (02.07.1973, м. Київ), канд. геогр. наук, доц., економіко-географ.

Закінчила 1996 Київ. ун-т зі спец. “менеджер туризму, викл.”, 2000 асп-ру ун-ту. Працювала референтом інформ.-аналіт. відділу Тов-ва зв’язків з українцями за межами України (Тов-во “Україна”), менеджером у турист. та рекламній агенціях. У Київ. ун-ті: 1990-91 лаборант геодезії і картографії каф., з 2000 інженер, з 2002 асист. країнознавства і туризму каф., з 2008 доц.

Канд. дис. “Політико-географічні аспекти формування та функціонування західного державного кордону України” (2002).  Викладає авторські курси: “Організація туризму і аналіз діяльності тур. під-в”, “Основи екскурсознавства та музеєзнавства”, “Технологія турист. діяльності”, “Управ. турист. п-вом”, “Управ. персоналом тур. під-ва”.

Автор понад 20 наук. та навч.-метод. праць.

Осн. праці: Туроперейтинг: понятійно-термінологічні основи, сервісне забезпечення турпродукту: Навч. посіб. К., 2003 (у співавт.); Екскурсознавство і музеєзнавство: Навч. посіб.  К., 2007 (у співавт.); Туристичне країнознавство: країни-лідери туризму: Навч. посіб.  К., 2008 (у співавт.); Туристичне країнознавство: туристичні ресурси світу: Навч. посіб. К., 2009 (у співавт.).

Л-ра: Географи Київського університету: Довідник / Олійник Я.Б., Бортник С.Ю., Гродзинський М.Д., Гуцал В.О. та ін. К., 2003.

В.І. Стафійчук